Το σύστημα EPI® (Intratissue Percutaneous Electrolysis) αποτελεί μια αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική ορθοπαιδική μέθοδο θεραπείας παθολογιών των μαλακών ιστών.

Βασίζεται σε μία πατενταρισμένη τεχνική κατά την οποία μια συσκευή διοχετεύει γαλβανικά ρεύματα ηλεκτρόλυσης μέσω διαδερμικής βελόνας καθοδηγούμενης από διαγνωστικό υπέρηχο. Παράλληλα, ειδική κυματομορφή υψηλής τάσης μικρορευμάτων, καθώς και μηχανισμός αναρρόφησης για την παροχέτευση των προϊόντων της ηλεκτρόλυσης μπορούν να εφαρμοστούν για την βελτιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και την επιτάχυνση της αποκατάστασης.

Δημιουργήθηκε από τον Δρ. José Manuel Sánchez Ibáñez (Βαρκελώνη, Ισπανία) και αποσκοπεί στην ευόδωση των επουλωτικών μηχανισμών σε διάφορες παθολογίες των μαλακών ιστών (τένοτες, μύες, σύνδεσμοι, κ.α.) σύμφωνα με την κλινική έρευνα και ανάπτυξη της εταιρείας EPI Advanced Medicine® .

Η τεχνική EPI® TECHNIQUE έχει αποδειχθεί ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό θεραπευτικό μέσο στα πεδία των Αθλητικών Κακώσεων, Νευρομυοσκελετικής Θεραπείας, Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, κ.α.

Η τεχνική EPI® περιλαμβάνει την καθοδηγούμενη από υπέρηχο εφαρμογή διαδερμικής βελόνας από την οποία χορηγείται ειδικά διαμορφωμένο ελεγχόμενο συνεχές ρεύμα το οποίο προκαλεί μια ηλεκτροχημική αντίδραση η οποία λαμβάνει χώρα μόνο στον τραυματισμένο ιστό. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παραχθεί μία μη θερμική ηλεκτρολυτική κατάλυση (ablation) η οποία προκαλεί μια ελεγχόμενη αντιφλεγμονώδη αντίδραση. Η τεχνική EPI® ενεργοποιεί τους κυτταρικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στη φαγοκύτωση και την αναγέννηση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα σε τένοντες, μύες, συνδέσμους, ουλώδεις ιστούς, κτλ. 

Το EPI εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς, ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, αθλητίατρους και άλλες ιατρικές ειδικότητες.