Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πιστοποίησης

Επόμενα Σεμινάρια

Η εταιρεία μας διοργανώνει Σεμινάρια BLACKROLL Trainers σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη Διεθνή Πιστοποίηση που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία BLACKROLL

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών άσκησης και αποκατάστασης σε τεχνικές περιτονιακής απελευθέρωσης (fascial release), trigger point therapy και λειτουργικές ασκήσεις με χρήση των βοηθημάτων BLACKROLL (κύλινδροι, μπάλες, κ.α.).

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως BLACKROLL Trainers, λαμβάνοντας και μία σειρά προνομίων, και καταρτίζονται σχετικά με το πώς μπορούν να διευρύνουν τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Εμβιομηχανική περιτονίας
 • Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση (Self-Myofascial Release -SMR) και θεραπεία trigger point
 • Λειτουργικές ασκήσεις (κινητοποίηση, πρότυπα κίνησης, σταθερότητα & δύναμη, πλειομετρικές ασκήσεις)
 • Κλινικός και προπονητικός συλλογισμός
 • Rollout (αποθεραπεία)

Όφελος

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν διεθνή πιστοποίηση από την BLACKROLL (εγγραφή στο διεθνές μητρώο) και πλήθος άλλων προνομίων που ανακοινώνονται ξεχωριστά σε κάθε σεμινάριο.

Η πιστοποίηση BLACKROLL Trainer επιτρέπει στους επαγγελματίες να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες fascial training & therapy στους πελάτες τους, να χρησιμοποιούν το λογότυπο της εταιρείας BLACKROLL και επίσης να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα BLACKROLL Trainers της Ostracon.


Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 Αθήνα

 

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικός οργανισμός EEEΦ ανακοινώνει την διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου πιστοποίησης "Τεχνικές fascial release & trigger point therapy και λειτουργικών ασκήσεων με BLACKROLL"την Κυριακή 17 Φεβραουαρίου 2019 στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα:

 • Κυριακή 17/02/2019, 10:00 έως 17:00, δ/νση: γραφεία εταιρείας ostracon, Ριζούντος 2, 16777 Ελληνικό (7' από Μετρό "Ελληνικό".

Εισηγητής: Ιωάννης Κέλλας, ΦΘ, MSc, BLACKROLL Master Trainer..

Δήλωση συμμετοχής 

Για δήλωση συμμετοχής και προκαταβολή, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΕΕΕΦ, τηλ. 2106891560.

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο σεμινάριο, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε  με την Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ., προκειμένου να δηλώσετε θέση έγκαιρα (210-68.91.560, email: contact@eeef.gr, eeefcongress2017@gmail.com.

Κόστος Συμμετοχής

 

 • Προεγγραφές (έως 8/2/2018): 130€ (+ ΦΠΑ: 21,60 €) με προκαταβολή 40€ (δείτε παρακάτω)*
 • Εγγραφές (μετά τις 8/2/2018): 145€(+  ΦΠΑ: 25,20€)

Για συνδυαστική εγγραφή στα σεμινάρια Medical Flossing + Blackroll, εκπτωτική τιμή 220€ για προεγγραφές έως 8/2/2018.

*Κατοχύρωση θέσης - Προκαταβολή

Για την κατοχύρωσή της θέση σας απαιτείται  προκαταβολή  40€ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ MAIL ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ contact@eeef.gr

Η προκαταβολή θα πρέπει να γίνει με  κατάθεση του ποσού στην AlphaBank.

Αριθ. Λογαριασμού : 154-002002-002.089// IBAN: GR77 0140 1540 1540 0200 2002 089 (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας).

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το όνομα του καταθέτη και η αιτιολογία κατάθεσης (όνομα & BLACKROLL). 

Όφελος

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν διεθνή πιστοποίηση από την BLACKROLL (εγγραφή στο διεθνές μητρώο) και πλήθος άλλων προνομίων που ανακοινώνονται ξεχωριστά σε κάθε σεμινάριο.

Η πιστοποίηση BLACKROLL Trainer επιτρέπει στους επαγγελματίες να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες fascial training & therapy στους πελάτες τους, να χρησιμοποιούν το λογότυπο της εταιρείας BLACKROLL και επίσης να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα BLACKROLL Trainers της Ostracon.

Οι συμμετέχοντες στη διάρκεια του σεμιναρίου λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό BLACKROLL Trainers
 • Υλικό για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου
 • Καφές, σνακ και αναψυκτικά στα διαλείμματα