Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πιστοποίησης

Η εταιρεία μας διοργανώνει Σεμινάρια BLACKROLL Trainers σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη Διεθνή Πιστοποίηση που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία BLACKROLL

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών άσκησης και αποκατάστασης σε τεχνικές περιτονιακής απελευθέρωσης (fascial release), trigger point therapy και λειτουργικές ασκήσεις με χρήση των βοηθημάτων BLACKROLL (κύλινδροι, μπάλες, κ.α.).

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται ως BLACKROLL Trainers, λαμβάνοντας και μία σειρά προνομίων, και καταρτίζονται σχετικά με το πώς μπορούν να διευρύνουν τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Εμβιομηχανική περιτονίας
 • Μυοπεριτονιακή απελευθέρωση (Self-Myofascial Release -SMR) και θεραπεία trigger point
 • Λειτουργικές ασκήσεις (κινητοποίηση, πρότυπα κίνησης, σταθερότητα & δύναμη, πλειομετρικές ασκήσεις)
 • Κλινικός και προπονητικός συλλογισμός
 • Rollout (αποθεραπεία)

Όφελος

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν διεθνή πιστοποίηση από την BLACKROLL (εγγραφή στο διεθνές μητρώο) και πλήθος άλλων προνομίων που ανακοινώνονται ξεχωριστά σε κάθε σεμινάριο.

Η πιστοποίηση BLACKROLL Trainer επιτρέπει στους επαγγελματίες να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες fascial training & therapy στους πελάτες τους, να χρησιμοποιούν το λογότυπο της εταιρείας BLACKROLL και επίσης να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα BLACKROLL Trainers της Ostracon.


Επόμενα Σεμινάρια

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 - Αθήνα

Η εταιρεία μας Ostracon σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας ανακοινώνει την διοργάνωση του 10ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου πιστοποίησης "Τεχνικές fascial release & trigger point therapy και λειτουργικών ασκήσεων με BLACKROLL", το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το:

 • Σάββατο 20 Μαϊου 2017, από τις 13:00 έως 18:00 στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, Ριζούντος 2, 16777 Ελληνικό (7' λεπτά από το ΜΕΤΡΟ Ελληνικού).

Εισηγητής: Ιωάννης Κέλλας, M.Sc., Φυσικοθεραπευτής,πιστοποιημένος εκπαιδευτής BLACKROLL.

Kόστος συμμετοχής:

 • early birds (έως 2/6/2017): 118€ (+ ΦΠΑ: 18,72€) - απαιτείται προκαταβολή 40€ για δέσμευση θέσης
 • on-site registration (μετά τις 2/6/2016): 137€ (+ ΦΠΑ: 23,28€) για πληρωμή επί τόπου την ημέρα του σεμιναρίου

Δηλώσεις συμμετοχής - Προκαταβολή:

Για την κατοχύρωση της θέσης απαιτείται προκαταβολή 40€ έως και 2/6/2017.

Η προκαταβολή θα πρέπει να γίνει με  κατάθεση του ποσού στην Alpha  Bank, Αριθ. Λογαριασμού: 154-002002-002.089// IBAN: GR77 0140 1540 1540 0200 2002 089 (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας).

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το όνομα του καταθέτη και η αιτιολογία κατάθεσης (όνομα & Blackroll).

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται:

 • Πιστοποιητικό BLACKROLL Trainers
 • Υλικό για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου
 • Μπλούζα BLACKROLL Trainer
 • Καφές, σνακ και αναψυκτικά στα διαλείμματα

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο σεμινάριο, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε  με την Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Φ., προκειμένου να δηλώσετε θέση έγκαιρα (210-68.91.560, email: contact(at)eeef.gr).

Απαιτείται η προσέλευση με αθλητική/άνετη ενδυμασία, καθώς η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτικό μέρος.