Είναι συχνό το φαινόμενο να προκύπτουν καινοτομίες στο χώρο της αποκατάστασης ως αποτέλεσμα σύμπραξης επιστημών της τεχνολογίας και της υγείας.  Σπάνια όμως συναντά κανείς τη πληθώρα των λειτουργικών πλεονεκτημάτων που εισάγει στο χώρο της ανεξάρτητης διαβίωσης ο ρομποτικός βοηθός Jaco....περισσότερα »