Η αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων και συστημάτων είναι πάντοτε μία μακροχρόνια διαδικασία που πέραν της εύρεσής τους εμπερικλείει τόσο την διερεύνηση της επιστημονικής και κλινικής τους τεκμηρίωσης όσο και της αποτελεσματικότητάς τους.

Σε αυτή τη κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει κάθε επαγγελματική συνεργασία που διέπεται από επιστημονική κατάρτιση αλλά και κοινή αντίληψη γύρω από το παρόν αλλά και το μέλλον τόσο της φυσικής, γνωστικής και αθλητικής αποκατάστασης όσο και της ανεξάρτητης διαβίωσης.

Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς διευρύναμε την ομάδα μας συνάπτοντας συνεργασία με την εταιρεία Bionics Hellas, ειδική σε τεχνολογίες Λειτουργικού Ηλεκτρικού Ερεθισμού (FES) καθώς εισάγει, εκπαιδεύει και πιστοποιεί στη χρήση τους, σειρά προϊόντων από διακεκριμένες εταιρείες του χώρου.

Χωρίς Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος

Νέο Σχόλιο

Νέο Σχόλιο

«όλα τα άρθρα