Χαρακτηριστικά T-Plate

 Μηχανικά χαρακτηριστικά

 Μέγεθος (Μ / Π / Υ)

565mm x 612mm x 22mm

 Πάχος

8mm

 Βάρος

3,1Kg

 Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

 Ενεργή περιοχή

400mm x 400mm

 Τύπος αισθητήρων

Αντίστασης

 Μέγεθος αισθητήρα

10mm x 10mm

 Πάχος αισθητήρα

4mm

 Αριθμός αισθητήρων

1600

 Θερμοκρασία

0 έως 60ο C

 Εύρος πίεσης αισθητήρα

0,4Ν έως 100Ν

 Συχνότητα δειγματοληψίας

100 frame / sec

 Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

USB

 Απαιτήσεις συστήματος

Windows 7, 8, 10

T-Plate 30

 Μηχανικά χαρακτηριστικά

 Μέγεθος (Μ / Π / Υ)

710mm x 610mm x 22mm

 Πάχος

8mm

 Βάρος

3,6Kg

 Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

 Ενεργή περιοχή

500mm x 500mm

 Τύπος αισθητήρων

Αντίστασης

 Μέγεθος αισθητήρα

0.78mm x 0.78mm

 Πάχος αισθητήρα

4mm

 Αριθμός αισθητήρων

4096

 Θερμοκρασία

0 έως 60ο C

 Εύρος πίεσης αισθητήρα

0,4Ν έως 100Ν

 Συχνότητα δειγματοληψίας

100 frame / sec

 Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

USB

 Απαιτήσεις συστήματος

Windows 7, 8, 10