Χαρακτηριστικά WinTrack Mini

 Μηχανικά χαρακτηριστικά

 Μέγεθος (Μ / Π / Υ)

1115mm x 652mm x 30mm

 Πάχος

9mm

 Βάρος

11,8Kg

 Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

 Ενεργή περιοχή

1000mm x 500mm

 Τύπος αισθητήρων

Αντίστασης

 Μέγεθος αισθητήρα

7,8mm x 7,8mm

 Πάχος αισθητήρα

0,15mm

 Αριθμός αισθητήρων

8192

 Θερμοκρασία

-40 έως 85ο C

 Εύρος πίεσης αισθητήρα

0,4Ν έως 100Ν

 Συχνότητα δειγματοληψίας

200 frame / sec

 Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

USB

 Απαιτήσεις συστήματος

Windows 7, 8, 10

Χαρακτηριστικά Win-Track

 Μηχανικά χαρακτηριστικά

 Μέγεθος (Μ / Π / Υ)

1610mm x 652mm x 30mm

 Πάχος

9mm

 Βάρος

11,8Kg

 Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά

 Ενεργή περιοχή

1500mm x 500mm

 Τύπος αισθητήρων

Αντίστασης

 Μέγεθος αισθητήρα

7,8mm x 7,8mm

 Πάχος αισθητήρα

0,15mm

 Αριθμός αισθητήρων

12280

 Θερμοκρασία

-40 έως 85ο C

 Εύρος πίεσης αισθητήρα

0,4Ν έως 100Ν

 Συχνότητα δειγματοληψίας

200 frame / sec

 Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

USB

 Απαιτήσεις συστήματος

Windows 7, 8, 10