Ενδείξεις - Εφαρμογές

Το RehaGait μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιονδήποτε έχει διαταραχές βάδισης και μπορεί να περπατήσει μόνος του, με κάποιο βοήθημα βάδισης ή με την υποστήριξη του θεραπευτή.

Άτομα που δεν ενδείκνυνται για ανάλυση βάδισης με το RehaGait είναι αυτά που δεν μπορούν να βαδίσουν (με ή χωρίς υποστήριξη) χωρίς κίνδυνο πτώσης ή εκείνα τα άτομα που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν 8 διπλά βήματα εντός 3 λεπτών. 

Κατάλληλο για άτομα άνω των 5 ετών.

Το RehaGait μπορεί να εφαρμοσθεί στους εξής τομείς:

  • Νευρολογικές διαταραχές (π.χ. ημιπληγίες λόγω βλαβών στο ΚΝΣ, νευροεκφυλιστικές παθήσεις, κτλ)  
  • Ορθοπεδικές παθήσεις, κυρίως σε μετεγχειρητικούς ασθενείς
  • Αναπτυξιακές διαταραχές
  • Γηριατρική αποκατάσταση
  • Αθλητική αποκατάσταση
  • Ερευνητικά εργαστήρια ανάλυσης βάδισης

To RehaGait μπορεί να εφαρμοσθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που έχουν μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων ή σε διάδρομο βάδισης.