Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Ανάλυσης Βάδισης Αναφορικά με την Κλινική Αξία στην Αποκατάσταση

Διάδρομος Πελματ/τος

Σύστημα με Κάμερες

Σύστημα με Αισθητήρες Αδράνειας

Οπτικό Σύστημα

Σύστημα με Υπέρηχους

Κόστος

++

+

++

--

-

Χώρος Καταγραφής

-

--

++

-

--

Ακρίβεια

+

+

+

++

++

Ευχρηστία

+

-

++

-

-