Τι είναι το RehaGait

Το RehaGait είναι ένα σύστημα ανάλυσης βάδισης το οποίο βασίζεται σε αδρανειακούς αισθητήρες (δηλ. 3Δ επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια) που εφαρμόζονται από τον άκρο πόδα έως και τον οσφύ (από 2 έως 7 αισθητήρες). Είναι φορητό και τα δεδομένα που καταγράφονται αναλύονται αυτόματα από ειδικό λογισμικό για την εξαγωγή πληθώρας κινηματικών παραμέτρων βάδισης και αυτόματης σύγκρισης τους με τιμές αναφοράς! Το RehaGait είναι προϊόν της Γερμανικής εταιρείας Hasomed.

Υπάρχουν δύο επιλογές, το RehaGait Analyzer με 2 αισθητήρες (ένα σε κάθε άκρο πόδα) και το RehaGait Analyzer Pro με 7 αισθητήρες (δυο σε άκρο πόδα, δύο στις κνήμες, δύο στους μηρούς και 1 στη μέση).

Από τι αποτελείται

Αισθητήρες

Το RehaGait αποτελείται από αισθητήρες που καταγράφουν την 3Δ κίνηση (όπως ταχύτητα, γωνίες και άλλες χωροχρονικές και κινηματικές παραμέτρους) των κάτω άκρων με τη χρήση 3Δ επιταχυνσιόμετρων και γυροσκόπιων. Οι αισθητήρες τοποθετούνται εύκολα πάνω στα παπούτσια, κνήμες, μηρούς και οσφύ του ασθενή με τη βοήθεια ειδικά κατασκευασμένων velcro.

Οι αισθητήρες είναι ασύρματοι και αποστέλουν δεδομένα σε tablet.

Μονάδα Καταγραφής

Η μονάδα καταγραφής (data logger) είναι ένα tablet και αποθηκεύει αυτόματα τα δεδομένα της βάδισης για διάστημα 3 λεπτών!

Λογισμικό Ανάλυσης

Το λογισμικό του RehaGait στέλνει τα δεδομένα από τους αισθητήρες στο tablet  και αυτόματα αναλύει πληθώρα χωρο-χρονικών παραμέτρων, γωνιών και φάσεων βάδισης, συγκρίνει τις μετρήσεις με τιμές αναφοράς (οι οποίες έχουν συλλεχθεί από ένα σύνολο δεδομένων 1800 ατόμων), εξάγει στατιστικούς δείκτες, δημιουργεί διαγράμματα προόδου και προσομοιώνει τη βάδιση σε βίντεο για την επισκόπηση από τον ειδικό.