Επιστημονικό Υπόβαθρο

Έχει μελετηθεί ότι το ιστικό οξυγόνο στη μάζα μυϊκού ιστού (muscle tissue oxygen saturation, StO2) όταν οι αθλητές χρησιμοποιούν το Veinoplus® Sport είναι συγκρίσιμο με αυτό της παθητικής αποθεραπείας. Aντιθέτως, το ιστικό οξυγόνο μειώνεται στην ενεργητική αποθεραπεία (Σχήμα 1). Αυτό σημαίνει ότι η μυική δραστηριότητα (καταπόνηση) είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιείται το Veinoplus® Sport σε σύγκριση με την ενεργητική αποθεραπεία.

Παράλληλα, η ροή του αίματος αυξάνεται με το Veinoplus® Sport συγκρίσιμα με ότι συμβαίνει στην ενεργητική αποθεραπεία για να διευκολύνει την απομάκρυνση των μεταβολιτών και των άλλων παραγώγων της άσκησης, χωρίς ωστόσο να κουράζεται ο αθλητής.

Σχήμα 1: Το ιστικό οξυγόνο κατά την διάρκεια της αποθεραπείας με το Veinoplus Sport είναι συγκρίσιμο με αυτό της παθητικής αποθεραπείας, ενώ με την ενεργητική μειώνεται σημαντικά.

Αξιολόγηση της επίδρασης του Veinoplus® Sport σε elite αθλητές.

«Μελέτη στο ποδόσφαιρο» 

Σύγκριση μεταξύ παθητικής αποθεραπείας και Veinoplus® Sport μετά από έντονη άσκηση σε 2 ομάδες των 13 ποδοσφαιριστών επαγγελματιών ή ημι-επαγγελματιών (French National League 2).

  • Η αποθεραπεία με Veinoplus® Sport με εφαρμογή 20 min ανάμεσα σε δύο προκαθορισμένες δοκιμασίες κωπηλασίας επιτρέπει στους αθλητές να αναπαράγουν μία επίδοση στην δεύτερη δοκιμασία εφάμιλλη με αυτήν της πρώτης όταν η δεύτερη έλαβε χώρα 1 ώρα μετά.
  • Αντιθέτως, όταν αποθεραπεύεται κάποιος παθητικά στη διάρκεια 1 ώρας (δηλ. "παθητική αποθεραπεία"), η επίδοση πέφτει στατιστικώς σημαντικά (-10%) στη δεύτερη δοκιμασία.

[1] Άναφορά: Recovery after High Intensity Intermittent Exercise in Elite Soccer Players using Veinoplus Technology for Sport Blood Flow Stimulation. F. Bieuzen et al. in Journal of Athletic Training 2012; 47(5):498-506:

διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ:

 

Σχήμα 2: Σύγκριση της παθητικής αποθεραπείας με αυτήν μέσω του Veinoplus Sport μετά από δύο επίπονες ασκήσεις αναφορικά με μέση παραγόμενη ισχύ [1].

«Μελέτη στο handball»

Σύγκριση 3 μεθόδων αποθεραπείας: ενεργητικής, παθητικής και Veinoplus® Sport στην ίδια ομάδα 14 αθλητριών handball (French National Team, League 1, League 2).

  • Η χρήση του Veinoplus® Sport για 15 min μεταξύ 2 δοκιμασιών τρεξίματος (Yo-Yo Intermittent Recovery Test) επιτρέπει στον αθλητή να αναπαράγει παρόμοια επίδοση στη 2η δοκιμασία με αυτήν της πρώτης!
  • Σε αντίθεση, στην παθητική αποθεραπεία η επίδοση πέφτει σημαντικά (-16%) στην 2η δοκιμασία.
  • Η αποθεραπεία με Veinoplus® Sport είναι εφάμιλη με αυτήν που επιτυγχάνεται με 15 min ποδηλασίας η οποία αν και αποτελεσματική έχει σημαντικά μειονεκτήματα.

[2] Αναφορά: Comparison of three recovery methods (active, passive and Veinoplus Sport) Effects on performance and related biological parameters. F. Bieuzen et al. : διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ

Σχήμα 3: Σύγκριση τριών μεθόδων αποθεραπείας μετά από αναερόβια άσκηση [2]. Η επίδοση στη 2η δοκιμασία είναι η καλύτερη όταν η αποθεραπεία γίνεται με το Veinoplus Sport.