Μνήμη. Αντίληψη. Προσοχή. Λήψη Aποφασέων.

Βασικές ικανότητες, που μεταξύ άλλων, καθορίζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου. To RehaCom αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών και μαθησιακών διαταραχών με χρήση υπολογιστή.

Μάθετε περισσότερα [+++]


 

 

Αντιμετώπιση μαθησιακών και γνωστικών διαταραχών με ξύλινα βοηθήματα & παιχνίδια


Μάθετε περισσότερα [+++]