Πολυετής Έρευνα & Παρουσία

To RehaCom έχει αναπτυχθεί και επιστημονικά τεκμηριωθεί βάσει πολυετών ερευνών από διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κάθε δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με κλινικούς εταίρους και η αποτελεσματικότητα κάθε μίας είναι δημοσιευμένη σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση σε περισσότερα από 1000 κέντρα της Ευρώπης εδώ και 20 χρόνια και βάσει της εμπειρίας που αποκομίζεται από τη καθημερινή του χρήση, εμπλουτίζεται συνεχώς.