1Κατ' Οίκον Εκπαίδευση

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η αντιμετώπιση γνωστικών και μαθησιακών δυσκολιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σας στο θεραπευτή, αλλά πρέπει να είναι μία συνεχής προσπάθεια η οποία ενδέχεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κατ' οίκον εκπαίδευση μέσω RehaCom έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό ανάμεσα στις επισκέψεις στο θεραπευτή σας και να συμπληρώσει τις όποιες άλλες θεραπευτικές οδηγίες ή παρεμβάσεις έχετε υιοθετήσει στην καθημερινότητα σας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να λαμβάνετε το πρόγραμμα RehaCom στο χώρο του θεραπευτή σας και να συνεχίζεται μόνος σας στο σπίτι σας.

Είναι όμως εξίσου σημαντικό, ο θεραπευτής σας να είναι ενήμερος για την πορεία της εκπαίδευσης σας όσο εξασκείστε στο σπίτι σας, ώστε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της και όποτε χρειάζεται να την αναπροσαρμόζει. Το RehaCom καταγράφει αναλυτικά στοιχεία από κάθε δραστηριότητα που ακολουθήσατε στο σπίτι σας τα οποία εύκολα μπορείτε να σώσετε σε ένα αρχείο και να τα παραδίδεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο θεραπευτή σας.

2Αποτελεσματικότητα & Επιστημονική Τεκμηρίωση

Kάθε δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί από επιστήμονες και η αποτελεσματικότητα της τεκμηριώνεται μέσα από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

3Ευκολία Χρήσης

Το RehaCom έχει σχεδιαστεί για αυτόνομη χρήση από μη ειδικούς.  Όταν πρέπει να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, απλές οδηγίες εμφανίζονται που σας καθοδηγούν βήμα βήμα κατά τη διάρκει της εξάσκησης. Αν έχετε κατανοήσει τις οδηγίες, την επόμενη φορά μπορείτε να τις παρακάμψετε. Η δυσκολία της κάθε άσκησης προσαρμόζεται αυτόματα από τον υπολογιστή ή βάσει κριτηρίων που έχει θέσει ο θεραπευτής. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθείτε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που σας έχει υποδείξει ο θεραπευτής σας.

4Ευελιξία & Εξατομίκευση

Δεν υπάρχει ένα σύστημα κατάλληλο για όλους και για όλες τις ανάγκες. Χτισμένο πάνω σε αυτήν την λογική, το RehaCom προσφέρει μία σειρά από εξειδικευμένες δραστηριότητες, οι οποίες μάλιστα εξατομικεύονται μέσα από ένα πλήθος παραμέτρων. Εσείς δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα. Ο θεραπευτής σας είναι υπεύθυνος να καταρτίσει ένα θεραπευτκό πρόγραμμα κατάλληλο για τις ανάγκες σας το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε στην κατ' οίκον εκπαίδευση.

5Αναφορές Προόδου

Είτε στην κατ' οίκον χρήση ή στο χώρο του θεραπευτή, το RehaCom καταγράφει όλα τα δεδομένα από κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα σε κάθε συνεδρία, εξάγει στατιστικά αποτελέσματα και παράγει αναλυτικά διαγράμματα για το θεραπευτή και συνοπτικά για τον εκπαιδευόμενο. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να γνωρίζετε και εσείς πόσο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση που λαμβάνετε και να παρακολουθείτε την πορεία σας.

6Εργονομικός Σχεδιασμός & Λειτουργικότητα

Το RehaCom μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε άτομο ανεξάρτητα από τις όποιες κινητικές του ικανότητες χάρη στο ειδικό πληκτρολόγιο, το οποίο φέρει λίγα και μεγάλα πλήκτρα. Εναλλακτικά, η χρήση του συστήματος είναι επίσης εφικτή με κοινό πληκτρολόγιο, ποντίκι ή ακόμη και με οθόνη αφής. Επίσης, το RehaCom έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο η γνώση χρήσης υπολογιστών.

7Διαθέσιμο στα Ελληνικά

Το RehaCom είναι διαθέσιμο στα ελληνικά (οι 20 από τις 30 δραστηριότητες), ενώ ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένο και στην ελληνική πραγματικότητα περιλαμβάνοντας ελληνικά προϊόντα, πόλεις, ονόματα, κτλ..

8Κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους

Το εκπαιδευτικό υλικό, οι οδηγίες καθοδήγησης καθώς και τα μηνύματα επιβράβευσης ή προτροπής για προσπάθεια προσαρμόζονται αυτόματα ως προς τη γλώσσα και το ύφος τους, ανάλογα με το αν ο εκπαιδευόμενος είναι παιδί ή ενήλικας.

9Οικονομικό

Το RehaCom παρέχεται για κατ' οίκον χρήση μέσω μιας ευέλικτης και οικονομικής μεθόδου απόκτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες δραστηριότητες σας προτείνει ο θεραπευτής σας αγοράζοντας άδεια που περιλαμβάνει από 50 ώρες χρήσης (κόστος ώρας 2,00 ευρώ, πλεον ΦΠΑ). Διαβάστε περισσότερα για τους τρόπους απόκτησης στην αντίστοιχη σελίδα.