Στο θεραπευτή μου

Η εκπαίδευση μέσω RehaCom λειτουργεί συνεπικουρικά με τα θεραπευτικά προγράμματα που παρέχει ο θεραπευτής για μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση γνωστικών και μαθησιακών δυσκολιών. Εάν ενδιαφέρεστε να περιληφθεί το σύστημα RehaCom στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται, πρέπει να ενημερώστε το θεραπευτή σας. Αν ο θεραπευτής σας χρησιμοποιεί ήδη το RehaCom στα πλαίσια των θεραπευτικών υπηρεσιών που προσφέρει, θα αξιολογήσει ο ίδιος εάν θα το ενσωματώσει στο πρόγραμμά σας, καθώς επίσης και αν ενδείκνυται για παράλληλη κατ' οίκον χρήση. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει το πρόγραμμα RehaCom, μπορούμε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί του και να τον ενημερώσουμε για το RehaCom.

Εάν είστε θεραπευτής ή ειδικός παιδαγωγός, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Για το Θεραπευτή" για περισσότερες πληροφορίες.

Στο σπίτι μου

Η εκπαίδευση μέσω των δραστηριοτήτων του RehaCom μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο σπίτι του εκπαιδευόμενου, πάντα όμως σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα θεραπευτικά προγράμματα και τις οδηγίες που υποδεικνύει ο θεραπευτής. Αρχικά, απαιτείται ο θεραπευτής ή ο ειδικός παιδαγωγός να προσδιορίσει ποιές είναι οι κατάλληλες δραστηριότητες RehaCom για τον εκπαιδευόμενο και, προαιρετικά, να ρυθμίσει κάποιες παραμέτρους εξατομίκευσης. Στη συνέχεια, ο θεραπευτής δημιουργεί ένα χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων, δηλ. πόσες φορές την εβδομάδα και για πόση διάρκεια θα λαμβάνει χώρα η εξάσκηση με κάθε δραστηριότητα, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος στο σπίτι του.Τυπικά, μία συνεδρία πρέπει να διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά και να λαμβάνει χώρα από 2 έως 4 φορές την εβδομάδα.

Ο θεραπευτής μπορεί να παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα της επίδοσης του εκπαδευόμενου για τη χρονική περίοδο που πραγματοποιείται η κατ' οίκον εξάσκηση. Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω της επιλογής που παρέχει το πρόγραμμα RehaCom για εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο το οποίο μπορεί εύκολα να λάβει και επεξεργαστεί ο θεραπευτής. Με τον τρόπο αυτό, ο θεραπευτής μπορεί να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος που έχει θέσει, καθώς επίσης να τροποποιεί περιοδικά το χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση του προγράμματος εκπαίδευσης.

Το περιβάλλον του RehaCom είναι πολύ εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί από τον εκπαιδευόμενο τίποτα άλλο πέρα από το να ξεκινάει κάθε φορά την δραστηριότητα που του έχει υποδείξει ο θεραπευτής. Το RehaCom έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την αυτόνομη χρήση από μη ειδικούς. Για το λόγο αυτό, για κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εξάσκησης εμφανίζονται απλές οδηγίες και υποδείξεις που κατευθύνουν τον εκπαιδευόμενο σε κάθε βήμα. Παρόλα αυτά, για την σωστή και ομαλή χρήση στην κατ' οίκον εξάσκηση, απαιτείται ο εκπαιδευόμενος ή ο φροντιστής του να έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες που τους έχει υποδείξει ο θεραπευτής.

Για την κατ' οίκον εξάσκηση, απαιτείται η αγορά από τον εκπαιδευόμενο ενός αριθμού ωρών άδειας χρήσης που κυμαίνονται από 50 έως 200 ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους απόκτησης του RehaCom, παρακαλώ ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Στην ειδική αγωγή

Το RehaCom είναι κατάλληλο για χρήση στην ειδική αγωγή είτε από ειδικά σχολεία και εργαστήρια ειδικής εκπαίδευσης ή από ειδικούς παιδαγωγούς σε κέντρα ειδικών θεραπειών. 

Το RehaCom περιέχει δραστηριότητες που ενδείκνυνται για παιδιά από 6 χρονών και άνω. Σε κάθε περίπτωση, με την εισαγωγή της ημερομηνία γέννησης ενός εκπαιδευόμενου κάθε δραστηριότητα προσαρμόζει ανάλογα το περιεχόμενο, τις οδηγίες χρήσης και τα μηνύματα της ώστε να διαφοροποιείται μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Επίσης, ανάλογα με τη δραστηριότητα και με τις παραμέτρους που επιλέγονται, παρέχεται τόσο λεκτικό όσο και μη λεκτικό περιεχόμενο. 

Αν είστε ειδικός παιδαγωγός, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Για το Θεραπευτή".