Ενδείξεις

Παρακάτω θα βρείτε τις ενδείξεις εφαρμογής του RehaCom και τις προτεινόμενες δραστηριότητες για κάθε μία περίπτωση. Οι παρακάτω προτάσεις στηρίζονται σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών, καθώς και στην εμπειρία από την πολυετή εφαρμογή του συστήματος και είναι ενδεικτικές και σαφώς όχι περιοριστικές.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ADHD)

Προτεινόμενες δραστηριότητες: