Όχι, μπορεί κάλλιστα κανείς να χειριστεί το λογισμικό του RehaCom είτε μέσω ποντικιού και κοινού πληκτρολογίου προσωπικού υπολογιστή, είτε μέσω οθόνης αφής εφόσων υπάρχει.

Παρόλα αυτά το ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού παρέχει ένα απλό και εύκολο τρόπο χειρισμού με μεγάλα και ευδιάκριτα κουμπιά καθώς και στιβαρή κατασκευή ανθεκτική σε χτυπήματα και πολύωρη χρήση.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το ειδικο πληκτρολόγιο, είναι απαραίτητη η αγορά μια μικρής συσκευής USB (ειδικό κλειδί - USB dongle) για την αυθεντικοποίηση της άδειας χρήσης.

Όχι γιατί το ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού του RehaCom είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για χρήση με το λογισμικό του συστήματος. Επιπλέον είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να διευκολύνει το χειρισμό των δοκιμασιών. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιείσετε, εναλλακτικά, οποιοδήποτε κοινό πληκτρολόγιο προσωπικού υπολογιστή.

Για την αποδοτικότερη χρήση του RehaCom, απαιτείται ο θεραπευτής σας να σας υποδείξει ποιες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για εσάς και να καταρτίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα χρήσης εξατομικευμένο στις ανάγκες σας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενδέχεται η χρήση του RehaCom να μην είναι στοχευμένη στις γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει και ως εκ τούτου η αποτελεσματικότητα του να είναι περιορισμένη.

Τα επίπεδα δυσκολίας κυμαίνονται για κάθε δραστηριότητα από 15 έως 42. Την πρώτη φόρα χρήσης μίας δραστηριότητας, ο θεραπευτής σας θα ορίσει ποιο θα είναι το αρχικό επίπδο δυσκολίας με το οποίο θα ξεκινήσετε. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εξάσκησης το επίπεδο δυσκολίας μεταβάλλεται αυτόματα βάσει της επίδοσής σας (αν τα καταφέρνετε καλά δυσκολεύει, αν δυσκολεύστε παραμένει σταθερό ή μειώνεται). Τα κριτήρια προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας μπορούν να εξατομικευθούν περαιτέρω από το θεραπευτή σας, ο οποίος μπορεί να ορίσει για παράδειγμα στα πόσα λάθη θα πρέπει να μειώνεται το επίπεδο δυσκολίας και αντίστοιχα στα πόσα σωστά να αυξάνεται.

Όχι, το σύστημα προς το παρών διατίθεται μόνο για εγκατάσταση και χρήση σε Windows XP, Windows Vista και Windows 7.

Μπορείτε εύκολα όμως να το εγκαταστήσετε στο Mac σας με την χρήση κάποιου Windows Emulator όπως το Parallels Desktop ή με την εγκατάσταση των Windows μέσω του προγράμματος της Apple, Bootcamp (MacBook, MacBook Pro, Mac Mini - Intel, iMac - Intel, Mac Pro - Intel ).

Ναι, το RehaCom είναι κατάλληλο τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε δραστηριότητα οι οδηγίες καθοδήγησης προς τον εκπαιδευόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό και τα μηνύματα (επιβράβευσης ή προτροπής για επιπλέον προσπάθεια) διαφοροποιούνται ανάλογα αν ο εκπαιδευόμενος είναι ενήλικας ή παιδί (η διαφοροποίηση γίνεται από την ηλικία των 15 ετών). Βέβαια, ανάλογα με τη φύση και το υλικό της κάθε δραστηριότητας μπορεί να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ενδείξεις και για αυτό προτείνεται να ανατρέξετε είτε στην ενότητα "Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες" στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της κάθε δραστηριότητας στην ενότητα Downloads.

Η απόκτηση του RehaCom γίνεται με την αγορά άδειας χρήσης. Για κατ' οίκον χρήση από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο ή το φροντιστή του, προτείνεται η απόκτηση άδειας  μετρούμενης σε ώρες χρήσης. Οι ώρες προ-πληρώνονται και η ελάχιστη παραγγελία είναι οι 50 ώρες με κόστος 2,00 ευρώ/ώρα (χωρίς ΦΠΑ)*. Σημειώνεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες δραστηριότες RehaCom θέλετε ή σας έχει υποδείξει ο θεραπευτής μέχρι να εξαντληθούν οι ώρες που έχετε αποκτήσει. Φυσικά, οι ώρες δεν έχουν ημερομηνία λήξης και καταναλώνονται ΜΟΝΟ όταν χρησιμοποιείτε μία δραστηριότητα του προγράμματος θεραπευτικά και όχι όταν πλοηγείστε στις διάφορες λειτουργίες του λογισμικού. Τυπικά, κάθε συνεδρία διαρκεί από 20 έως 30 λεπτά και ενδείκυνται η χρήση 3 ή 4 συνεδριών την εβδομάδα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αγορά 100 ωρών χρήσης μπορούν να υποστηρίξουν εκπαίδευση για περίπου 1,5 - 2 χρόνια! Μόλις εξαντληθούν οι ώρες χρήσης μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ώρες (με ελάχιστο τις 50).

*Την πρώτη φορά που αγοράσετε άδεια χρήσης, απαιτείται και η αγορά είτε του ειδικού πληκτρολογίου ή της μικρής συσκευής USB (USB dongle) για την ενεργοποίηση και αυθεντικοποίηση της άδειας. Σε μελλοντικές ανανεώσεις ωρών χρήσης, δεν απαιτείται εκ νέου η αγορά κάποιας συσκευής.