Βασικές ικανότητες, που μεταξύ άλλων, καθορίζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου. To RehaCom αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών και μαθησιακών διαταραχών με χρήση υπολογιστή.

Το Σύστημα

Το RehaCom αποτελείται από πακέτο λογισμικού και, προαιρετικά, συνοδευτικό ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού. Το λογισμικό περιλαμβάνει 30 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος αισθητικο-αντιληπτικών διαταραχών, καθώς και σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης της επίδοσης κάθε εκπαιδευόμενου. 

Το RehaCom χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1000 κέντρα στον κόσμο για πάνω από 20 χρόνια και βασίζεται σε πολυετή έρευνα σε συνεργασία με ευρωπαικά Πανεπιστήμια.

μάθετε περισσότερα για το σύστημα RehaCom >>


Εφαρμογές

Το σύστημα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση επίκτητων βλαβών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχιατρικών παθήσεων τόσο σε παιδιά όσο και ενηλίκους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χώρο του θεραπευτή όσο και από τον ίδιο τον ασθενή κατ' οίκον με την παρακολούθηση του ειδικού. Επίσης, το RehaCom διαθέτει δραστηριότητες οι οποίες είναι κατάλληλες για την ειδική αγωγή. 

μάθετε περισσότερα για τις εφαρμογές του RehaCom >>

 

Οφέλη

  • Επιστημονικά Τεκμηριωμένο
  • Αυτόματα Προσαρμοζόμενο
  • Εξατομικεύσιμο
  • Αποδοτικό
  • Ευέλικτο
  • Λειτουργικό
  • Παραμετροποιήσιμο & Επεκτάσιμο
  • Διεθνές και Πολυγλωσσικό
  • Κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους
  • Οικονομικό

τα οφέλη αναλυτικά >>

ζητήστε παρουσίαση

προγραμματίστε τώρα μια λεπτομερή παρουσίαση του RehaCom