Εφαρμογές

Το σύστημα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχιατρικών παθήσεων. Κάθε δραστηριότητα του συστήματος RehaCom επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση συγκεκριμένης διαταραχής και έχει αναπτυχθεί βάσει αποτελεσμάτων κλινικών μελετών και σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκομισθεί από την πολυετή πράξη και εφαρμογή του συστήματος.

Κατάλληλο για ενήλικες

Το σύστημα είναι κατάλληλο για ενηλικες εκπαιδευόμενους, καθώς το εκπαιδευτικό υλικό, οι οδηγίες καθοδήγησης και τα μηνύματα σχετικά με το αποτέλεσμα κάθε προσπάθειας προσαρμόζονται κατάλληλα ως προς τη γλώσσα και το γνωσιακό επίπεδο.

Ανατρέξτε στις Ενδείξεις για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις προτεινόμενες δραστηριότητες ανά διαταραχή ή δείτε τις ενδείξεις και βασικές προϋποθέσεις χρήσης για κάθε δραστηριότητα. Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα Εγχειρίδια Δραστηριοτήτων για αναλυτικές πληροφορίες.

Κατάλληλο για παιδιά

Το σύστημα είναι κατάλληλο για παιδιά καθώς τόσο το εκπαιδευτικό υλικό όσο και οι οδηγίες καθοδήγησης, τα μηνύματα επιβράβευσης ή ανάγκης για περισσότερη προσπάθεια προσαρμόζονται κατάλληλα ως προς την απλότητα της γλώσσας και το γνωσιακό περιεχόμενο. Η προσαρμογή γίνεται αυτόματα από το σύστημα βάσει της ηλικίας του εκπαιδευόμενου, αλλά και χειρωνακτικά μέσω ενός μενού παραμέτρων που παρέχεται για κάθε δραστηριότητα.

Το RehaCom είναι κατάλληλο για ειδική αγωγή και για προγράμματα ειδικών θεραπειών παιδιού. Ανάλογα με τη δραστηριότητα, υπάρχει λεκτικό και μη λεκτικό περιεχόμενο. 

Ανατρέξτε στις Ενδείξεις για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις προτεινόμενες δραστηριότητες ανά διαταραχή ή δείτε τις ενδείξεις και βασικές προϋποθέσεις χρήσης για κάθε δραστηριότητα. Επίσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα Εγχειρίδια Δραστηριοτήτων για αναλυτικές πληροφορίες.