Ενδείξεις

Παρακάτω θα βρείτε τις ενδείξεις εφαρμογής του RehaCom και τις προτεινόμενες δραστηριότητες για κάθε μία περίπτωση. Είναι κατανοητό ότι είναι δύσκολο και περιοριστικό να υποδειχθούν ποιες δραστηριότητες ενδείκνυνται σε κάθε κλινική ή μη περίπτωση, καθώς το φάσμα των διαταραχών ή δυσκολιών διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο ακόμη και με την ίδια διάγνωση. Οι παρακάτω προτάσεις στηρίζονται σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών, καθώς και στην εμπειρία από την πολυετή εφαρμογή του συστήματος. Οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και σαφώς όχι περιοριστικές, καθώς η εμπειρία και τα κριτήρια κάθε επαγγελματία στο χώρο της αντιμετώπισης των αισθητικο-αντιληπτικών διαταραχών υπερτερούν των παρακάτω γενικών προτάσεων.

Σοβαρή επίκτητη εγκεφαλική βλάβη

Προτεινόμενες δραστηριότητες: