Περιβάλλοντα Χρήσης

Το RehaCom μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματιών στο χώρο της αποκατάστασης, νευροεπιστημών και της ειδικής αγωγής, όπως φυσίατρους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, λογοπεδικούς, λογοπαθολόγους, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, νευρολόγους, ψυχίατρους, ειδικούς παιδαγωγούς, κ.α.

Ανάλογα με τις επιλεγόμενες δραστηριότητες του RehaCom, το σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί από:

  • Κέντρα Αποκατάστασης
  • Κέντρα Ειδικών Θεραπειών
  • Κέντρα Εργοθεραπείας
  • Κέντρα Λογοθεραπείας
  • Κέντρα Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιού
  • Εργαστήρια Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Νευρολογικές Κλινικές
  • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
  • Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων
  • Σπίτι Ασθενούς

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χώρο του θεραπευτή όσο και στο σπίτι του εκπαιδευόμενου υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή.