1Επιστημονικά Τεκμηριωμένο

Kάθε δραστηριότητα αναπτύχθηκε και εμπλουτίζεται τακτικά μέσα από πολυετή έρευνα σε συνεργασία με κλινικές ομάδες και η αποτελεσματικότητά τους τεκμηριώνεται με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

2Αυτόματη Προσαρμογή Δραστηριοτήτων

Η δυσκολία (επίπεδο ασκήσεων και τύπος περιεχομένου) κάθε δραστηριότητας προσαρμόζεται αυτόματα βάσει:

  • κανόνων που θέτει ο θεραπευτής.
  • την επίδοση του κάθε εκπαιδευόμενου.

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται πάντα η βέλτιστη εκπαίδευση χωρίς να εμπλέκονται υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

3Εξατομικευμένο

Η ύπαρξη πλήθους παραμέτρων, επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση κάθε δραστηριότητας στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου επιτυγχάνοντας δεκάδες έως και εκατοντάδες συνδυασμούς! Σε κάθε νέα συνεδρία, οι επιλεγμένες παράμεροι διατηρούνται και οι δραστηριότητες αρχίζουν ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχαν ολοκληρωθεί κατά την προηγούμενη συνεδρία.

Η πληθώρα υλικού και παραμέτρων εξασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση μπορεί να λάβει χώρα απρόσκοπτα ακόμη και για χρόνια χωρίς επανάληψη ίδιων ασκήσεων.

4Αποδοτικό

Ο υπολογιστής αναλαμβάνει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας μειώνοντας έτσι το φόρτο του θεραπευτή και επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί περισσότερο στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.

Το γεγονός αυτό επιτρέπει παράλληλα, σε μεγάλα κέντρα, να δουλεύουν με πολλαπλούς εκπαιδευόμενους ταυτόχρονα.

5Ευέλικτο

Με το RehaCom καθίσταται εφικτή η αντιμετώπιση πολλαπλών γνωστικών δυσκολιών (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, αντίληψη, εκτελεστικές δραστηριότητες, οπτικές διαταραχές, και πολλά άλλα) με χρήση ενός ενιαίου εργαλείου. Το γεγονός αυτό εξοικονομεί χρόνο και πόρους στο θεραπευτή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι ο εκπαιδευόμενος θα λάβει ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση χωρίς μάλιστα να αλλάζει περιβάλλον και συνθήκες.

6Εργονομικός Σχεδιασμός & Λειτουργικότητα

Το RehaCom μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε άτομο ανεξάρτητα από τις όποιες κινητικές του ικανότητες χάρη στο ειδικό πληκτρολόγιο, το οποίο φέρει λίγα και μεγάλα πλήκτρα. Εναλλακτικά, η χρήση του συστήματος είναι επίσης εφικτή με κοινό πληκτρολόγιο, ποντίκι ή ακόμη και με οθόνη αφής.

Το RehaCom έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο η γνώση χρήσης υπολογιστών. Παράλληλα, ο λειτουργικός σχεδιασμός του RehaCom επιτρέπει στον επαγγελματία την εύκολη και γρήγορη πλοήγηση στις διάφορες λειτουργίες του λογισμικού.

7Παραμετροποιήσιμο & Επεκτάσιμο

Όλες οι δραστηριότητες μπορούν να ρυθμιστούν αναλυτικά από ένα πλήθος ειδικών παραμέτρων (τύπος ανάδρασης, τύπος ασκήσεων, χρόνος απόκρισης, συσκευές εισόδου – βλέπε 6, κτλ.). Επιπλέον, σε πολλές δραστηριότητες, προσφέρονται εργαλεία με τα οποία ο θεραπευτής μπορεί να ανανεώσει ή εμπλουτίσει το περιεχόμενο με δικό του υλικό (π.χ. εισαγωγή λέξεων, κειμένου, ερωτήσεων, τιμών σε προϊόντα, κτλ.).

Το RehaCom προσφέρει επίσης διάφορες λύσεις αναφορικά με το πλήθος και την τοπολογία των σταθμών εργασίας, ξεκινώντας από ένα σταθμό και καταλήγοντας σε δικτυακές αρχιτεκτονικές.

8Συστηματική Καταγραφή

Η προσπάθεια και η συνολική επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου καταγράφεται ενδελεχώς από το σύστημα και παρουσιάζονται στο θεραπευτή με τη μορφή αναλυτικών διαγραμμάτων και πινάκων. Το RehaCom δημιουργεί επίσης απλά και συνοπτικά διαγράμματα για την πορεία του κάθε εκπαιδευόμενου τα οποία μπορούν να παραδοθούν στον ίδιο ή το συνοδό του.

Επιπρόσθετα, γίνεται καταγραφή στοιχείων που διευκολύνουν τη διαχειριστική και λογιστική οργάνωση του κάθε κέντρου, όπως ημερομηνίες και διάρκεια συνεδριών, υπεύθυνοι θεραπευτές, κ.α.

9Διεθνές και Πολυγλωσσικό

Το RehaCom είναι διαθέσιμο σε 16 γλώσσες εκ των οποίων οι 12 είναι ευρωπαϊκές. Στα ελληνικά είναι διαθέσιμο το περιβάλλον του λογισμικού, το εκπαιδευτικό υλικό, οι οδηγίες προς τον εκπαιδευόμενο, τα αποτελέσματα και διαγράμματα επίδοσης, ενώ ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένο και στην ελληνική πραγματικότητα (χρησιμοποιεί ελληνικά προϊόντα, πόλεις, ονόματα, κτλ.).

10Κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους

Το εκπαιδευτικό υλικό, οι οδηγίες καθοδήγησης καθώς και τα μηνύματα επιβράβευσης ή προτροπής για προσπάθεια προσαρμόζονται αυτόματα ως προς τη γλώσσα και το ύφος τους, ανάλογα με το αν ο εκπαιδευόμενος είναι παιδί ή ενήλικας.

11Οικονομικό

Το RehaCom παρέχεται μέσω μιας ευέλικτης και οικονομικής μεθόδου απόκτησης, όπου ο κάθε θεραπευτής χτίζει το πακέτο του συστήματός του ανάλογα με τις ανάγκες του. Συνοπτικά, οι επιλογές έχουν ως ακολούθως:

  • Αγορά 200 ωρών χρήσης για το σύνολο των δραστηριοτήτων (30 δραστηριότητες). Ιδανικό για νέους χρήστες έτσι ώστε να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του συστήματος και να προχωρήσουν σε εμπεριστατωμένη επιλογή και αγορά συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο μέλλον.
  • Αγορά άδειας χρήσης 1 έτους για κάθε επιμέρους δραστηριότητα.
  • Αγορά άδειας χρήσης 7 ετών για κάθε επιμέρους δραστηριότητα.

Με την αγορά άδειας χρήσης για 1 ή 7 έτη παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η αναβάθμιση στις νεότερες εκδόσεις του συστήματος που θα προκύψουν στο εν λόγω διάστημα! Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή κάθε δραστηριότητας συνεπάγεται αυτόματα και το δικαίωμα χρήσης όλων των γλωσσών στις οποίες είναι διαθέσιμη!