Όχι, μπορεί κάλλιστα κανείς να χειριστεί το λογισμικό του RehaCom είτε μέσω ποντικιού και κοινού πληκτρολογίου προσωπικού υπολογιστή, είτε μέσω οθόνης αφής εφόσων υπάρχει.

Παρόλα αυτά το ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού παρέχει ένα απλό και εύκολο τρόπο χειρισμού με μεγάλα και ευδιάκριτα κουμπιά καθώς και στιβαρή κατασκευή ανθεκτική σε χτυπήματα και πολύωρη χρήση.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το ειδικο πληκτρολόγιο, είναι απαραίτητη η αγορά μια μικρής συσκευής USB (ειδικό κλειδί - USB dongle) για την αυθεντικοποίηση της άδειας χρήσης.

Όχι γιατί το ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού του RehaCom είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για χρήση με το λογισμικό του συστήματος. Επιπλέον είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να διευκολύνει το χειρισμό των δραστηριοτητων. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιείσετε, εναλλακτικά, οποιοδήποτε κοινό πληκτρολόγιο προσωπικού υπολογιστή.

Επιπρόσθετα της εξάσκησης με το RehaCom στο χώρο σας, οι εκπαιδευόμενοι σας μπορούν να συνεχίσουν την εξάσκηση κατ' οίκον, ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών ή όταν βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Εσείς φτιάχνετε το πλάνο θεραπείας (δραστηριότητες, συχνότητα ανά εβδομάδα, διάρκεια συνεδρίας, παράμετροι δραστηριότητας) το οποίο πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να ακολουθήσουν στο σπίτι τους.

Μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε την πορεία των πελατών σας όσο αυτοί εξασκούνται σπίτι τους. Συγκεκριμένα, όλα τα αποτελέσματα της επίδοσης μπορούν να εξαχθούν εύκολα σε ένα αρχείο* το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί σε ένα stick μνήμης USB και να σας το παραδώσουν οι εκπαιδευόμενοι την επόμενη φορά που θα σας επισκεφθούν στο χώρο σας ή να σας το αποστείλουν με email. Το αρχείο αυτό περιέχει ποιες δραστηριότητες πραγματικά χρησιμοποίησαν, όλο το ιστορικό χρήσης (ημερομηνία, διάρκεια, κτλ) καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της επίδοσης τους (εξέλιξη επιπέδων ανά συνεδρία, λάθη, σωστές απαντήσεις και άλλα στατιστικά, κτλ.).

Για κατ' οίκον χρήση, οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται είτε να αγοράσουν άδεια χρήσης κατ' ελάχιστον 50 ωρών και την αντίστοιχη συσκευή (USB Dongle ή ειδικό πληκτρολόγιο RehaCom).

*Το αρχείο εξαγωγής δημιουργείται ανατρέχοντας στην επιλογή εκπαιδευόμενοι και επιλέγοντας το κουμπί "Εξαγωγή".

Τα επίπεδα δυσκολίας κυμαίνονται για κάθε δραστηριότητα από 15 έως 42. Την πρώτη φόρα χρήσης μίας δραστηριότητας, ο θεραπευτής σας θα ορίσει ποιο θα είναι το αρχικό επίπδο δυσκολίας με το οποίο θα ξεκινήσετε. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εξάσκησης το επίπεδο δυσκολίας μεταβάλλεται αυτόματα βάσει της επίδοσής σας (αν τα καταφέρνετε καλά δυσκολεύει, αν δυσκολεύστε παραμένει σταθερό ή μειώνεται). Τα κριτήρια προσαρμογής του επιπέδου δυσκολίας μπορούν να εξατομικευθούν περαιτέρω από το θεραπευτή σας, ο οποίος μπορεί να ορίσει για παράδειγμα στα πόσα λάθη θα πρέπει να μειώνεται το επίπεδο δυσκολίας και αντίστοιχα στα πόσα σωστά να αυξάνεται.

Το λογισμικό του RehaCom μπορείτε να το εγκαταστείσετε σε όσους υπολογιστές επιθυμείτε (σας παραδίδουμε ένα DVD εγκατάστασης).

Για να χρησιμοποιήσετε το RehaCom σε κάποιον υπολογιστή (π.χ. σε σταθερό Η/Υ στο γραφείοο σας) θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή που έχετε αποκτήσει (δηλ. το ειδικο πληκτρολόγιο ή το ειδικό κλειδί - USB dongle). Την επόμενη φορά μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλον υπολογιστή (π.χ. στο laptop σας για κατ' οίκον θεραπείες). Η συσκευή έχει αποθηκευμένη εσωτερικά και διαχειρίζεται την άδεια χρήσης που έχετε αποκτήσει (δείτε περισσότερα για τις άδειες χρήσης εδώ).

Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε κάποια συσκευή διαχείρισης άδειας, τότε έχετε απλώς πρόσβαση στην δοκιμαστική έκδοση κατά την οποία σας επιτρέπεται η χρήση μόνο του ευκολότερου ή δυσκολότερου επιπέδου κάθε δραστηριότητας (με το που συνδέσετε τη συσκευή, το πρόγραμμα επιστρέφει στην αυθεντικοποιημένη έκδοση).

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα για μεγάλους χώρους ή Κέντρα της χρήσης άδειας σε δίκτυο υπολογιστών (server licence) κατά την οποία όσοι υπολογιστές βρίσκονται στο δίκτυο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο RehaCom, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση κάποιας συσκευής (παρά μόνο του Dongle στον server). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Όχι, το σύστημα προς το παρών διατίθεται μόνο για εγκατάσταση και χρήση σε Windows XP, Windows Vista και Windows 7.

Μπορείτε εύκολα όμως να το εγκαταστήσετε στο Mac σας με την χρήση κάποιου Windows Emulator όπως το Parallels Desktop ή με την εγκατάσταση των Windows μέσω του προγράμματος της Apple, Bootcamp (MacBook, MacBook Pro, Mac Mini - Intel, iMac - Intel, Mac Pro - Intel ).

Ναι, το RehaCom είναι κατάλληλο τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε δραστηριότητα οι οδηγίες καθοδήγησης προς τον εκπαιδευόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό και τα μηνύματα (επιβράβευσης ή προτροπής για επιπλέον προσπάθεια) διαφοροποιούνται ανάλογα αν ο εκπαιδευόμενος είναι ενήλικας ή παιδί (η διαφοροποίηση γίνεται από την ηλικία των 15 ετών). Βέβαια, ανάλογα με τη φύση και το υλικό της κάθε δραστηριότητας μπορεί να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ενδείξεις και για αυτό προτείνεται να ανατρέξετε είτε στην ενότητα "Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες" στο αντίστοιχο εγχειρίδιο της κάθε δραστηριότητας στην ενότητα Downloads.

Η απόκτηση του RehaCom γίνεται με την αγορά άδειας χρήσης. Για τον επαγγελματία αποκατάστασης υπάρχουν 2 τύποι άδειας χρήσης:

  1. άδεια μετρούμενη σε ώρες χρήσης όπου έχετε πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες. Η ελάχιστη παραγγελία είναι οι 100 ώρες με κόστος 2,00 ευρώ/ώρα (χωρίς ΦΠΑ).
  2. άδεια για χρήση 1, 3 ή 7 ετών ανά δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αγοράσετε τόσες άδειες όσες και οι δραστηριότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε μας για να ενημερωθείτε για το κόστος ανά έτος.

Σε κάθε περίπτωση (αγοράς ωρών χρήσης ή άδειας ετών), απαιτείται και η αγορά είτε του ειδικού πληκτρολογίου ή της μικρής συσκευής USB (Dongle) για την ενεργοποίηση και αυθεντικοποίηση της άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Εάν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε για κατ' οίκον χρήση και δεν είστε επαγγελματίας αποκατάστασης, παρακαλώ επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα.