Το RehaCom αποτελεί το μόνο ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης γνωστικών και μαθησιακών δυσκολιών σε υπολογιστή.

Το RehaCom αποτελείται από πακέτο λογισμικού και, προαιρετικά, συνοδευτικό ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού. Το λογισμικό περιλαμβάνει μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικο-αντιληπτικών διαταραχών, καθώς και σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης της επίδοσης κάθε εκπαιδευόμενου.

Οι συνολικά 30 ειδικές δραστηριότητες έχουν ρυθμιζόμενα επίπεδα δυσκολίας, από πολύ εύκολο έως πολύ δύσκολο, και αποσκοπούν στο να διεγείρουν κατάλληλα τις νευροψυχολογικές ικανότητες του εκπαιδευόμενου για την αντιμετώπιση προβλημάτων μνήμης, προσοχής, αντίληψης,  εκτελεστικών λειτουργιών, οπτικο-κινητικού συντονισμού, οπτικού πεδίου, κτλ.  Κάθε δραστηριότητα απευθύνεται σε μία συγκεκριμένη διαταραχή και το εκπαιδευτικό τους περιεχόμενο και δομή έχουν βασισθεί σε έρευνες σχετικά με τον απαραίτητο ρυθμό και χρόνο εκπαίδευσης που απαιτείται για κάθε διαταραχή.

Το RehaCom χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1000 κέντρα στον κόσμο για πάνω από 20 χρόνια και είναι διαθέσιμο σε 16 γλώσσες. Kάθε δραστηριότητα αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε βασιζόμενη σε πολυετείς μελέτες σε συνεργασία με ευρωπαικά Πανεπιστήμια. Το περιεχόμενο του εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται τακτικά ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έρευνας που πραγματοποιείται.

Διαβάστε το εγχειρίδιο συνοπτικής περιγραφής των Δραστηριοτήτων RehaCom