Διάσπαση Προσοχής (GEAU)

Σύντομη Περιγραφή

Η εκπαίδευση προσοχής απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις την ταυτόχρονη παρατήρηση πολλών τεκταινόμενων. Σε αυτήν τη δραστηριότητα ο εκπαιδευόμενος παίρνει το ρόλο ενός μηχανοδηγού που στόχο έχει να προσαρμόζει κατάλληλα την ταχύτητα του τρένου, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιδρά σε πληθώρα σημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ενδείξεις

Δυσχέρεια στη συγκέντρωση της προσοχής σε πολλά ερεθίσματα ταυτόχρονα, παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις διάχυτες εγκεφαλικές βλάβες (π.χ. μακροχρόνια κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ), καθώς και σε τοπικές βλάβες του δεξιού ημισφαιρίου, ειδικά στα βρεγματικά τμήματα. Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στη χρήση γραφικών στον υπολογιστή που καθιστούν την εκπαίδευση ευχάριστη και παρέχουν επιπλέον κίνητρο για τη χρήση της ακόμη και σε παιδιά ηλικίας 11 ετών ή και μεγαλύτερα.

Βασικές προϋποθέσεις χρήσης

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί και να εκτελέσει απλές οδηγίες, αυτόνομα.

Ασκήσεις

Στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή απεικονίζονται τα όργανα της καμπίνας του μηχανοδηγού ενός τρένου. Από πάνω παρουσιάζεται η σιδηροδρομική γραμμή καθώς και ο περιβάλλων χώρος δίνοντας την προοπτική της θέας μέσα από το παράθυρο της μηχανής του τρένου. Ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να αντιδρά ταυτόχρονα τόσο στα ερεθίσματα του πίνακα οργάνων, όπως να ρυθμίζει την ταχύτητα στην επιθυμητή περιοχή, όσο και σε συγκεκριμένα κυκλοφοριακά σήματα εκατέρωθεν της γραμμής του τραίνου, π.χ. να σταματήσει σε κόκκινο φανάρι.

Εκπαιδευτικό υλικό

Ο πίνακας οργάνων απεικονίζει το ταχύμετρο, μια κίτρινη λυχνία που υποδηλώνει «άνθρωπο σε κίνδυνο», καθώς και μια κόκκινη λυχνία που αντιστοιχεί στο φρένο έκτακτης ανάγκης.

Το ταχύμετρο υποδεικνύει την αρμόζουσα ταχύτητα και ο εκπαιδευόμενος πρέπει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο (βελάκι πάνω ή κάτω) να ρυθμίσει ανάλογα την ταχύτητα. Επίσης, θα πρέπει να αντιδράσει όταν ανάψει κάποια από τις λυχνίες πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του ή στο ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού RehaCom Panel. Σε περίπτωση που κάποιο κυκλοφοριακό σήμα παρουσιαστεί δίπλα στις γραμμές του τραίνου, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αντιδράσει ανάλογα (για παράδειγμα στάση σε κόκκινο φανάρι).

Επίπεδα δυσκολίας

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλαμβάνει 14 επίπεδα δυσκολίας. Αρχικά ο εκπαιδευόμενος καλείται να προσαρμόσει μόνο την ταχύτητα του τρένου.  Από το επίπεδο δυσκολίας 2 και έπειτα προστίθενται σταδιακά επιπλέον ερεθίσματα όπως τα προαναφερθέντα κυκλοφοριακά σήματα και λυχνίες στον πίνακα οργάνων.

Αποτελεσματικότητα

Για πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας ανατρέξτε στη μελέτη του PUHR.