Τρόποι Απόκτησης

Το RehaCom εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας μέσω του DVD εγκατάστασης που σας παρέχουμε. Για να το χρησιμοποιήσετε θεραπευτικά θα πρέπει να αποκτήσετε κατάλληλη άδεια χρήσης (δείτε επιλογές παρακάτω) και μία συσκευή διαχείρισης της άδειας (μικρή USB συσκευή-κλειδί ή το ειδικό πληκτρολόγιο).

Άδειες Χρήσης

Υπάρχουν 2 τύποι άδειας χρήσης του RehaCom για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των διάφορων χώρων και δομών γνωσιακής παρέμβασης:

  1. άδεια μετρούμενη σε ώρες χρήσης. Στην περίπτωση αυτής της άδειας, σας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες.
  2. άδεια για χρήση 1, 3 ή 7 ετών ανά δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αγοράσετε τόσες άδειες όσες και οι δραστηριότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 

Άδεια σε ώρες χρήσης

Η άδεια μετρούμενη σε ώρες χρήσης είναι ιδανική για τους περισσότερους επαγγελματίες και αφορά κυρίως όσους δεν εργάζονται σε κάποιο μεγάλο Κέντρο. Η ελάχιστη παραγγελία είναι οι 100 ώρες με κόστος 2,00 ευρώ/ώρα (χωρίς ΦΠΑ)*. Οι ώρες της άδειας χρήσης καταναλώνονται μόνο όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα θεραπευτικά εφαρμόζοντας κάποια δραστηριότητα και όχι όταν πλοηγείστε στις λειτουργίες του ή συμβουλεύεστε τα στατιστικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο προτεινόμενος χρόνος μίας συνεδρίας με RehaCom είναι 20-30 λεπτά, και ως εκ τούτου οι ώρες του βασικού πακέτου των 100 ωρών μπορούν να σας εξυπηρετήσουν για 200-300 συνεδρίες! Μόλις εξαντληθούν οι ώρες χρήσης μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ώρες (με ελάχιστο τις 100).

Εάν δεν είστε επαγγελματίας και θέλετε να αποκτήσετε το RehaCom για κατ' οίκον χρήση, παρακαλώ επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Άδεια ανά δραστηριότητα εκχωρούμενη σε έτη

Η επιλογή με τις άδειες χρήσης ανά δραστηριότητα για 1, 3 ή 7 έτη είναι συμφέρουσα για μεγάλα Κέντρα τα οποία εφαρμόζουν το RehaCom σε πολλούς ασθενείς καθημερινά. Επίσης, είναι κατάλληλη και για επαγγελματίες με μικρότερους χώρους οι οποίοι επιθυμούν να δουλέψουν με συγκεκριμένες δραστηριότητες για αρκετό διάστημα (συνήθως οι επαγγελματίες αυτοί είχαν αρχικά αποκτήσει την άδεια σε ώρες και βάσει της εμπειρίας που αποκόμισαν καταστάλαξαν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες). Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για το κόστος ανά έτος.

(ΝΕΟ) Άδεια χρήσης σε τοπικό δίκτυο υπολογιστών

Η άδεια χρήσης σε τοπικό δίκτυο υπολογιστών (server licence) σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στη χρήση του RehaCom από ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ υπολογιστή βρίσκεται στο δίκτυο του χώρου σας. Μάλιστα επιτρέπεται και η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ χρήση του RehaCom από πολλαπλούς υπολογιστές (εφόσον έχετε άδεια χρήσης σε ώρες, ενώ εάν έχετε άδεια σε έτη επιτρέπονται ταυτόχρονα τόσοι υπολογιστες σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα όσες και οι άδειες που έχετε αγοράσει για την εν λόγω δραστηριότητα). Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα και ευέλικτη για Κέντρα όπου μπορούν να εξυπηρετούνται πολλαπλοί ασθενείς ταυτόχρονα! 

*Σε κάθε περίπτωση άδειας (ωρών χρήσης ή άδειας ετών), απαιτείται και η αγορά είτε της μικρής συσκευής USB (Dongle) ή του ειδικού πληκτρολογίου για την ενεργοποίηση και διαχείριση της άδειας. Σε μελλοντικές ανανεώσεις της άδειας, δεν απαιτείται η εκ νέου αγορά κάποιας συσκευής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας συμβουλεύσουμε για το βέλτιστο τρόπο αγοράς του RehaCom που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χώρου σας και για αναλυτικές πληροφορίες για το κόστος κάθε πακέτου. Μπορείτε να παραγγείλετε το DVD εγκατάστασης συμπληρώνοντας τη φόρμα. Εφόσον δεν έχετε αποκτήσει κάποια άδεια χρήσης, μπορείτε να δοκιμάσετε το πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ στην demo έκδοση του.

ζητήστε παρουσίαση

προγραμματίστε τώρα μια λεπτομερή παρουσίαση του RehaCom