Το Σύστημα

Το σύστημα 3DTutor προσφέρει ευελιξία στην κινητική αποκατάσταση διαφόρων μελών του σώματος. Εφαρμόζοντας τη συσκευή 3DTutor σε διάφορα μέλη του σώματος του ασθενή, όπως στον κορμό, την κεφαλή και στα άκρα, μπορούν να εκτελεσθούν κατάλληλες θεραπευτικές ασκήσεις που παρουσιάζονται με τη μορφή παιχνιδιών σε υπολογιστή.

Η συσκευή 3DTutor είναι μικρή και ελαφριά και ενσωματώνει αισθητήρες καταγραφής κίνησεων στον τρισδιάστατο χώρο. Επικοινωνεί ασύρματα με υπολογιστή και αλληλεπιδρά με το ειδικό λογισμικό MediTutor για την εκτέλεση πληθώρας ασκήσεων που περιλαμβάνουν είτε μεμονωμένες ή συνδυαστικές κινήσεις σε διάφορα επίπεδα.

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα 3DTutor >>

Εφαρμογές

Με το σύστημα 3DTutor μπορούν να εκτελεσθούν ασκήσεις ελαστικότητας, ισορροπίας και ενδυνάμωσης σε διάφορα μέλη του σώματος, όπως στον καρπό, την ποδοκνημική, κορμό, αυχένα, κ.α. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το σύστημα ArmTutor για ασκήσεις των άνω άκρων.

Ενδείκνυται τόσο στην ορθοπαιδική όσο και την νευρολογική αποκατάσταση παρέχοντας μία σειρά από ασκήσεις που επικεντρώνονται στο εύρος κίνησης, την ταχύτητα αντίδρασης, τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, την ιδιοδεκτικότητα, γνωστική δυσκολία, κτλ..

Μάθετε περισσότερα για τις εφαρμογές και ενδείξεις του 3DTutor >>

Πλεονεκτήματα

Το 3DTutor αποτελεί μία έξυπνη φορητή συσκευή καταγραφής 3D κίνησης η οποία συνεργάζεται με λογισμικό βιοανάδρασης (biofeedback). Το λογισμικό παρέχει διαδραστικές ασκήσεις που παρουσιάζονται με τη μορφή παιχνιδιών σε εικονικό περιβάλλον.  Τα πλεονεκτήματα του 3DTutor περιλαμβάνουν :

  • Αναλυτική καταγραφή 3Δ κινήσεων με τρόπο εξαιρετικά εύχρηστο
  • Εφαρμογή σε πρακτικά όλες τις μεγάλες αρθρώσεις και σε διάφορα μέρη του σώματος
  • Εξατομικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις
  • Επαυξημένη βιοανάδραση
  • Εύκολα συνδυάσιμο με όργανα φυσικοθεραπείας
  • Χαμηλό κόστος

μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα >>