Ενδείξεις εφαρμογής του ArmTutor περιλαμβάνουν:

  • Ισχαιμικά και αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με διαταραχές στην κινητική επιδεξιότητα άνω άκρων
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Εγκεφαλική παράλυση σε παιδιά και ενηλίκους
  • Επεμβάσεις στον ωμο, βραχίονα και αντιβράχιο
  • Κατάγματα και κακώσεις ωμικής ζώνης, βραχίονα και αντιβράχιου
  • Περιφερικές νευρικές βλάβες, π.χ. βραχιόνιου πλέγματος και κερκιδικού και ωλένιου νεύρου
  • Κινητικές διαταραχές λόγω ελαττωμένου εύρους κίνησης στην ωμική ζώνη ή τον αγκώνα
  • Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Πόνου (CRPS)