Βίντεο που παρουσιάζει ασκήσεις κάμψης-έκτασης αγκώνα.

 

Βίντεο που παρουσιάζει ασκήσεις αρχικά κάμψης-έκτασης ώμου και στη συνέχεια προσαγωγής-απαγωγής ώμου.