Πλεονεκτήματα

Το ArmTutor βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες αισθητήρων για την καταγραφή κάμψης-έκτασης αγκώνα, καθώς και κάμψης-έκτασης, απαγωγής-προσαγωγής και έσω-έξω στροφής του ώμου για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά σε ένα ελαφρύ και εργονομικό νάρθηκα! Μάλιστα είναι επεκτάσιμο, καθώς με την προσθήκη του 3DTutor μπορείτε να συμπεριλάβετε και όλες τις 3Δ κινήσεις του καρπού στο πρόγραμμα ασκήσεων σας.

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται το ArmTutor, όπως και όλη η σειρά προϊόντων της MediToutch (HandTutor, LegTutor και 3DTutor), είναι η παροχή θεραπευτικών ασκήσεων μέσω της μεθόδου της βιοανάδρασης! Οι ασκήσεις είναι σχεδιασμένες από ειδικούς στην αποκατάσταση ώστε η θεραπεία να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική, ενώ η αναπαράσταση τους σε εικονικό περιβάλλον παρέχει στον ασθενή πληροφορία σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της άσκσησης και γνώσης για το αποτέλεσμα της προσπάθειας του. Επιπλέον, η παροχή των ασκήσεων με τη μορφή παιχνιδιών παρέχει στον ασθενή κίνητρο για συνεχή προσπάθεια. Παράλληλα, η δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμασιών αξιολόγησης και η λειτουργικότητα του λογισμικού το καθιστούν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο. 

Επαυξημένη Βιοανάδραση

Το ArmTutor, όπως και όλη η σειρά προϊόντων της MediToutch μέσα από τις ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις καταφέρνει και προσφέρει επαυξημένη βιοανάδραση μέσω του συνδυασμού Γνώσης Αποτελέσματος (Knowledge of Result - KR) και Γνώσης Απόδοσης/Εκτέλεσης (Knowledge of Performance - KP).

Για παράδειγμα, στο παιχνίδι «Track a Target», o ασθενής πρέπει να ακολουθήσει με τον αγκώνα ή τον ώμο μία τροχιά. Η δραστηριότητα ενθαρρύνει τον ασθενή να κινήσει την εν λόγω άρθρωση ώστε μία μπάλα να μείνει εντός τροχιάς, και η κατάλληλη οπτικό-ακουστική ανάδραση τον ενημερώνει σχετικά με την ικανότητα του να πετύχει τον εν λόγω στόχο (KR). Παράλληλα, το σχήμα της τροχιάς που κινείται προετοιμάζει και καθοδηγεί τον ασθενή για το τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια ώστε να παραμείνει εντός της τροχιάς (KP). Καθώς ο ασθενής προοδεύει, το πλάτος της τροχιάς μπορεί να μικρύνει, η ταχύτητα κίνησης να αυξηθεί και η μορφή της τροχιάς να γίνει πιο σύνθετη.

Γνώση Αποτελέσματος

Όπως σε όλα τα συστήματα τη σειράς MediToutch, έτσι και στο ArmTutor τα πλεονεκτήματα της ανάδρασης KR περιλαμβάνουν:

 • Δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης της επίδοσης
 • Παροχή κινήτρου στον ασθενή
 • Μικρή ανάγκη για γνωστική προσπάθεια
 • Ξεκάθαροι στόχοι για την εκτέλεση μίας άσκησης

Γνώσης Απόδοσης/Εκτέλεσης

Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται μέσω της KP περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία του ασθενή
 • Ευκολότερη εκμάθηση της άσκησης
 • Ενεργή παρέμβαση από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της άσκησης
 • Συντονισμός και γνωστική προσπάθεια
 • Πρόληψη αντισταθμιστικών πρότυπων κίνησης

Οφέλη για το θεραπευτή

Το ArmTutor και το περιβάλλον του λογισμικού MediTutor παρέχουν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο και προσφέρουν μία σειρά από οφέλη στον επαγγελματιά θεραπευτή, όπως:

 • Αναλυτική καταγραφής κίνησης πρακτικά όλων των βαθμών ελευθερίας του άνω άκρου*
 • Προσαρμογή της θεραπείας στις ανάγκες και πορεία του ασθενή.
 • Χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων στην αποκατάσταση.
 • Συστηματική καταγραφή κινηματικών παραμέτρων.
 • Ποσοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση.
 • Άριστη σχέση απόδοσης-κόστους.

*Το ArmTutor μπορεί να συνδυαστεί και με το HandTutor καλύπτωντας και την άκρα χείρα. Εναλλακτικά μπορεί να συνδυαστεί με το 3DTutor για κάμψη-έκταση ή πρηνισμό-υπτιασμό του καρπού!