Το Σύστημα

To ArmTutor είναι ένα καινοτόμο σύστημα αποκατάστασης κινητικών διαταραχών αγκώνα και ώμου.

Το ArmTutor αποτελείται από νάρθηκα με αισθητήρα καταγραφής κάμψης-έκτασης αγκώνα και της τρισδιάστατης κίνησης του βραχίονα ο οποίος μέσω κατάλληλου λογισμικού αλληλεπιδρά με υπολογιστή. Εφαρμόζοντας τον ειδικό νάρθηκα, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει με τον αγκώνα ή/και τον ώμο μια σειρά θεραπευτικών ασκήσεων που παρουσιάζονται με τη μορφή παιχνιδιών. Παράλληλα, το λογισμικό επιτρέπει στο θεραπευτή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξέλιξη της αποκατάστασης του ασθενούς μέσω δοκιμασιών αξιολόγησης που διαθέτει.

Αποτελεί μέρος της σειράς προϊόντων της MediToutch που καλύπτει την άκρα χείρα (HandTutor), το γόνατο-ισχίο (LegTutor) έως και πληθώρα άλλων μελών του σώματος (3DTutor). Το ArmTutor μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με το HandTutor ή το 3DTutor.

Η συσκευή

Η συσκευή είναι μία όρθωση που περιέχει ειδικούς αισθητήρες καταγραφής κίνησης και ταχύτητας αγκώνα και ώμου. Για τον αγκώνα καταγράφεται η γωνία κάμψης-έκτασης (εύρος 0-120ο), ενώ δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του εύρους κίνησης, εάν αυτό απαιτείται, μέσω μηχανικού κλειδώματος της όρθσωσης. Για τον ώμο καταγράφονται όλες οι κινήσεις του βραχίονα στον τρισδιάστατο χώρο, όπως κάμψη-έκταση, απαγωγή-προσαγωγή και έσω-έξω στροφή, μέσω της χρήσης προηγμένων επιταχυνσιομέτρων και γυροσκοπίων!

Η όρθωση είναι ελαφριά και εφαρμόζεται σταθερά και ανατομικά προσαρμοζόμενη σε κάθε άνω άκρο, ενώ απαιτείται διαφορετική για δεξί-αριστερό. 

Η όρθωση συνδέεται σε υπολογιστή μέσω θύρας USB όπου το ειδικό λογισμικό MediTutor προσφέρει θεραπευτικές ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιών και δοκιμασίες αξιολόγησης.

Το Λογισμικό

Το λογισμικό ονομάζεται MediTutor και περιλαμβάνει δοκιμασίες αξιολόγησης, ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιών, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασθενών για τη δημιουργία αναφορών, την αρχειοθέτηση των δεδομένων και την αναπαράσταση με γραφήματα της επίδοσης κάθε ασθενούς.

Το λογισμικό MediTutor διαχειρίζεται επίσης και το γάντι HandTutor για την άκρα χείρα, τον νάρθηκα LegTutor για γόνατο-ισχίο και τον αισθητήρα 3DTutor που μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα μέλη του σώματος.