Παραδείγματα Ασκήσεων

Για λόγους απλότητας, σε όλες τις παρακάτω ασκήσεις δεν  απεικονίζεται κάποιο θεραπευτικό παιχνίδι στον υπολογιστή. Ωστόσο, κάθε άσκηση μπορεί να εκτελεσθεί με τα περισσότερα από τα παιχνίδια του λογισμικού.

 

Ασκήσεις Ώμου

Κάμψη - Έκταση Ώμου

Κάμψη - Έκταση Ώμου με Υποβοήθηση

Προσαγωγή - Απαγωγή Ώμου

Λειτουργικές Ασκήσεις Άνω Άκρου

 

Ασκήσεις Αγκώνα

Κάμψη - Έκταση Αγκώνα

Ενδυνάμωση Αγκώνα