Πρόσθετα

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και τον καρπό στο πρόγραμμα αποκατάστασης, τότε μπορείτε να προσθέσετε και τον αισθητήρα 3DTutor. Το 3DTutor εφρμοζόμενο στον καρπό μπορεί να καταγράφει κάμψη-έκταση, πρηνισμό-υπτιασμό καθώς και ωλένια-κερκιδική απόκλιση. Με τον τρόπο αυτό έχετε καλύψει και τις 3 κύριες αρθρώσεις του άνω άκρου. Στο διπλανό σχήμα μπορείτε να διακρίνεται τόσο το ArmTutor όσο και το 3DTutor εφαρμοζόμενα ταυτόχρονα.

Παιχνίδι με τη χρήση ταυτόχρονα των συσκευών ArmTutor και του 3DTutor για εκτέλεση κάμψης-έκτασης αγκώνα με περιορισμό πρηνισμού-υπτιασμού καρπού ("δευτερεύουσα ανάδραση").