Ασκήσεις & Θεραπευτικά Παιχνίδια

Το MediTutor διαθέτει 8 διαφορετικά παιχνίδια καθένα από τα οποία διαφοροποιείται ως προς τις παραμέτρους που εξασκούνται, όπως το εύρος κίνησης, οπτικο-κινητικός συντονισμός, ιδιοδεκτικότητα, ταχύτητα αντίδρασης, γνωστικές δυσκολίες, συνδυαστικές κινήσεις, κτλ. Κάθε παιχνίδι έχει διάφορα επίπεδα κινητικής και γνωστικής δυσκολίας, καθώς επίσης και εξειδικευμένες ρυθμίσεις μέσω των οποίων εξατομικεύεται στις ανάγκες του ασθενή.

Αφού επιλεχθεί το κατάλληλο παιχνίδι, αμέσως πριν την έναρξη του, καθορίζεται το (επιθυμητό) μέγιστο εύρος κίνησης, καθώς και το επίπεδο κίνησης της άρθρωσης. Σε παιχνίδια που απαιτούν συνδυαστικές κινήσεις (π.χ. κάμψη-έκταση και απαγωγή-προσαγωγή ώμου), δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του εύρους και επιπέδου για κάθε κίνηση ξεχωριστά μίας ή περισσότερων αρθρώσεων. 

Ασκήσεις Αγκώνα

Πριν την έναρξη κάθε παιχνιδιού, καθορίζεται το δυναμικό εύρος κίνησης κάμψης-έκτασης του αγκώνα ζητώντας από τον ασθενή να εκτελέσει την κίνηση στο μέγιστο εφικτό ή επιτρεπτό ενεργητικό εύρος.

Επίσης, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα καθορισμού της ανοχής (επιτρεπτού εύρους) μίας δεύτερης κίνησης, για παράδειγμα στροφής ώμου. Όταν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ξεπεραστεί το επιτρεπτό εύρος για αυτήν τη "δευτερεύουσα" κίνηση, παρουσιάζεται στον ασκούμενο μία "δεύτερη" ανάδραση μέσω μία ειδικής οπτικής ένδειξης ώστε ο ασκούμενος να διορθώσει την κίνηση του. Ο τρόπος αυτός αποσκοπεί ώστε να εκτελείται η ενδεδειγμένη κίνηση αποφεύγοντας την ανάπτυξη αντισταθμιστικών προτύπων κίνησης.

Το παιχνίδι "Track a Target" όπου με κινήσεις, π.χ. κάμψης-έκτασης πρέπει η μπίλια να βρίσκεται πάντα εντός της κινούμενης γραμμής. Η "δευτερογενής ανάδραση" αναφορικά με τον περιορισμό της κίνησης στο δεύτερο επίπεδο απεικονίζεται με το τετράγωνο κουτί το οποίο όσο είναι μπλε υποδηλώνει κίνηση εντός των επιτρεπτών ορίων, ενώ μόλις δείξει ένα κόκκινο Χ υποδηλώνεται ότι η κίνηση βρίσκεται εκτός των επιτρεπτών ορίων.

Ασκήσεις Ώμου

Οι ασκήσεις ώμου που μπορούν να εκτελεστούν μέσα από τα θεραπευτικά παιχνίδια επιτρέπουν όλες τις δυνατές επιλογές και συνδυασμούς κινήσεων. Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται διάφορες περιπτώσεις ρύθμισης του εύρους και επιπέδου κίνησης ώμου πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όπως για παραδειγμα:

  • κάμψη-έκταση ώμου
  • προσαγωγή-απαγωγή ώμου
  • κάμψης-έκτασης ώμου με δευτερογενή "ανάδραση" ως προς την αποφυγή απαγωγής-προσαγωγής
  • συνδυαστικές κινήσεις κάμψης-έκτασης και προσαγωγής-απαγωγής ώμου.