Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Συσκευή ArmTutor

 • Ανατομική και ρυθμιζόμενη όρθωση σε ένα μέγεθος, διαφορετική για δεξί-αριστερό άκρο.
 • Αισθητήρες θέσης και ταχύτητας για καταγραφή κάμψης/έκτασης αγκώνα (0-120ο) και κάμψης/έκτασης, προσαγωγής/απαγωγής και έσω/έξω στροφής ώμου.
 • Περιορισμός εύρους κίνησης αγκώνα με μηχανικό κλείδωμα.
 • Σύνδεση μέσω USB1.1 (καλώδιο 2 μέτρων, επεκτάσιμο με προαιρετικό καλώδιο προέκτασης).
 • Τροφοδοσία μέσω USB (+ / - 5V, 70mA)
 • Εφαρμογή με ιμάντες velcro
 • Διαστάσεις: 350mm x 140mm x 60mm
 • Βάρος: 400gr
 • Οι συσκευές παρέχονται σε ειδική προστατευτική βαλίτσα αλουμινίου.


Λογισμικό MediTutor

 • Ενιαία εφαρμογή τόσο για αξιολόγηση όσο και για θεραπεία.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης πολλαπλών θεραπευτών.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης πολλαπλών ασθενών ανα θεραπευτή.
 • Αξιολόγηση και αποθήκευση ενεργητικού και παθητικού εύρους κίνησης (ROM).
 • Βιβλιοθήκη 10 διαφορετικών θεραπευτικών παιχνιδιών.
 • Παραμετροποίηση κάθε παιχνιδιού στο εύρος κίνησης κάθε ασθενούς για εξατομικευμένη θεραπεία.
 • Δυνατότητα ρύθμισης πλήθους παραμέτρων όπως χρόνος θεραπείας, βαθμοί δυσκολίας κ.α.
 • Δημιουργία εξατομικευμένων εκθέσεων προόδου ασθενούς με γραφήματα.

Απαιτήσεις Η/Υ

 • Windows XP, και Windows 7 (μόνο 32-bit, όχι 64-bit)
 • 2GB RAM
 • USB θύρα
 • Προτείνεται οθόνη τουλάχιστον 15" για φορητό και 20" για σταθερό Η/Υ.

Πιστοποίηση

Το ArmTutor είναι πιστοποιημένη ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία EU Directive 93/42/EEC και σύμμορφο με το διεθνές πρότυπο ιατρικών συσκευών IEC60601. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση κατά CE καθώς επίσης και από τον Ε.Ο.Φ. των Η.Π.Α. (U.S. FDA).