Επανεκπαίδευση δυναμικής ισορροπίας

Σύστημα

To BalanceTutor είναι το μοναδικό σύστημα στον κόσμο για επανεκπαίδευση της δυναμικής ισορροπίας κατά τη βάδιση.

Το BalanceTutor είναι μια πλατφόρμα για στατική και δυναμική αποκατάσταση της ισορροπίας και αποφυγής πτώσεων. Το σύστημα αποτελείται από ένα κυλιόμενο διάδρομο και κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την πρόκληση σωστά σχεδιασμένων και ελεγχόμενων αναταραχών που θα προκληθούν στον θεραπευόμενο κατά τη βάδιση. Οι αναταραχές του διαδρόμου μπορεί να είναι προσθιοπίσθιες, πλευρικές ή συνδυασμός αυτών με σκοπό να μιμηθούν ρεαλιστικές καταστάσεις που μπορεί να συμβούν κατά τη βάδιση.

Η εξάσκηση με το BalanceTutor βελτιώνει το χρόνο αντίδρασης του ασθενούς και την ποιότητα του αντισταθμιστικού βήματος (compensatory step) που πρέπει να γίνει ώστε να αποφευχθεί η πτώση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ισορροπίας, ευστάθειας και συντονισμού τα οποία βελτιώνουν τις λειτουργικές ικανότητες του ατόμου ενώ προσπαθεί να αποφύγει μία πτώση. Αντικειμενικά τεστ αξιολόγησης της ισορροπίας μπορούν να εκτελεσθούν από το σύστημα τόσο σε όρθια στάση όσο και κατά την διάρκεια της βάδισης. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αξιολογηθεί ο ασθενής πριν ξεκινήσει η θεραπεία όσο και ως μέσο παρακολούθησης της πορείας αποκατάστασης.

 

Ενδείξεις

Το BalanceTutor ενδείκνυται για την αποκατάσταση ορθοπεδικών και νευρολογικών (περιφερικών και κεντρικών) διαταραχών καθώς και στη γηριατρική στα πλαίσια πρόληψης πτώσεων. :

  • Ισχαιμικά και αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με διαταραχές στην κινητική επιδεξιότητα κάτω άκρων
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Νόσο του Πάρκινσον
  • Μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις αρθρώσεων
  • Ατελείς κακώσεις σπονδυλικής στήλης
  • Διαταραχές του περιφερικού αιθουσαίου συστήματος
  • Γηριατρική