Επαυξημένη Βιοανάδραση

Το HandTutor μέσα από τις ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις καταφέρνει και προσφέρει επαυξημένη βιοανάδραση μέσω του συνδυασμού Γνώσης Αποτελέσματος (KR) και Γνώσης Απόδοσης/Εκτέλεσης (KP).

Για παράδειγμα, στο παιχνίδι «Track a Target» στα αρχικά στάδια της επανεκπαίδευσης με το HandTutor, η τροχιά πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να έχει μεγάλο πλάτος και η ταχύτητα κίνησής της να είναι χαμηλή. Η δραστηριότητα ενθαρρύνει τον ασθενή να κινήσει τα δάκτυλά ή τον καρπό του ώστε να μείνει η μπάλα εντός τροχιάς, και η κατάλληλη οπτικό-ακουστική ανάδραση τον ενημερώνει σχετικά με την ικανότητα του να πετύχει τον εν λόγω στόχο (KR). Παράλληλα, το σχήμα της τροχιάς που κινείται προετοιμάζει και καθοδηγεί τον ασθενή για το τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια ώστε να παραμείνει εντός της τροχιάς (KP). Καθώς ο ασθενής προοδεύει, το πλάτος της τροχιάς μπορεί να μικρύνει, η ταχύτητα κίνησης να αυξηθεί και η μορφή της τροχιάς να γίνει πιο σύνθετη.

Γνώση Αποτελέσματος

Στο HandTutor, τα πλεονεκτήματα της ανάδρασης KR περιλαμβάνουν:

 • Δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης της επίδοσης
 • Παροχή κινήτρου στον ασθενή
 • Μικρή ανάγκη για γνωστική προσπάθεια
 • Ξεκάθαροι στόχοι για την εκτέλεση μίας άσκησης

Γνώσης Απόδοσης/Εκτέλεσης

Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται μέσω της KP περιλαμβάνουν:

 • Συνεργασία του ασθενή
 • Ευκολότερη εκμάθηση της άσκησης
 • Ενεργή παρέμβαση από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της άσκησης
 • Συντονισμός και γνωστική προσπάθεια
 • Πρόληψη αντισταθμιστικών πρότυπων κίνησης

Οφέλη για το θεραπευτή

Το HandTutor έχει σχεδιαστεί ώστε το περιβάλλον του λογισμικού και η λειτουργικότητα του συστήματος να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του HandTutor προσφέρουν μία σειρά από οφέλη στον επαγγελματιά θεραπευτή:

 • Προσαρμογή της θεραπείας στις ανάγκες και πορεία του ασθενή.
 • Χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων στην αποκατάσταση.
 • Συστηματική καταγραφή κινηματικών παραμέτρων.
 • Ποσοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση.