Ενδείξεις

Το σύστημα HandTutor εφαρμόζεται στην αξιολόγηση και επανεκπαίδευση νευρολογικών και ορθοπαιδικών παθήσεων οι οποίες συνοδεύονται από κινητικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές των άνω άκρων.

Ενδείξεις εφαρμογής του HandTutor περιλαμβάνουν :
  • Δυσπραξία-Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού
  • Επεμβάσεις στην άκρα χείρα, όπως ανακατασκευή τενόντων, μεταφορές τενόντων, κ.α.
  • Κατάγματα άνω άκρων
  • Νευρικές βλάβες, π.χ. βραχιόνιου πλέγματος και κερκιδικού, ωλένιου και μέσου νεύρου
  • Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία (αλγοδυστροφία)