Περιβάλλοντα Χρήσης

  • Κέντρα Αποκατάστασης
  • Κέντρα Εργοθεραπείας
  • Φυσιοθεραπευτήρια
  • Κέντρα Ειδικής Αγωγής Παιδιού
  • Νευρολογικές Κλινικές
  • Ορθοπεδικές Κλινικές
  • Φροντίδα Ηλικιωμένων
  • Σπίτι ασθενούς

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χώρο του θεραπευτή όσο και στο σπίτι του εκπαιδευόμενου. Η κατ’ οίκον χρήση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ασθενή ή τον φροντιστή του αφού έχει προηγηθεί κατάλληλη εκπαίδευση από το θεραπευτή. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η απομακρυσμένη καθοδήγηση και τηλε-παρακολούθηση του ασθενή στο σπίτι του κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας από το θεραπευτή.