Παρακολουθήστε συνοπτικά video για το HandTutor

Παρακολουθήστε το εξαιρετικό video για τη συνεισφορά των συστημάτων Λειτουργικής Επανεκπαίδευσης της MediTouch Rehabilitation Specialists στην αποκατάσταση ΑΕΕ.

Εισαγωγικό video που παρουσιάζει τις αρχές λειτουργίας του HandTutor.

 

Βίντεο που παρουσιάστηκε στο 18ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Θεσσαλονίκη 2012) στα πλαίσια μελέτης που εκπονήθηκε από το Κέντρο Αποκατάστασης "Animus" (Λάρισα)

Το παρακάτω video παρουσιάζει συνοπτικά, ορισμένα από τα θεραπευτικά παιχνίδια του λογισμικού MediTutor που συνοδεύει το σύστημα HandTutor.

 

Στο παρακάτω video μπορείτε να παρακολουθήσετε συνοπτικά τις δοκιμασίες που προσφέρει το σύστημα HandTutor τόσο για την παθητική όσο και την ενεργητική αξιολόγηση του εύρους κίνησης καρπού και δαχτύλων του ασθενή, καθώς επίσης και για τη μέτρηση της ρυθμικότητας κίνησής τους.

 

Δείτε βίντεο εφαρμογής του HandTutor σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση