Παραδείγματα Ασκήσεων

Για λόγους απλότητας, σε όλες τις παρακάτω ασκήσεις δεν απεικονίζεται κάποιο από τα θεραπευτικά παιχνίδια που διαθέτει το λογισμικό. Τα παραδείγματα δηλώνουν ότι το κάθε δάκτυλο θεωρείται ξεχωριστική κινητική μονάδα, όπως και ο καρπός, και ότι μπορούν να συνδυαστούν κινήσεις διαφόρων κινητικών μονάδων ή ακόμη και δύο χεριών κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού!

Κάμψη - Έκταση Καρπού

Αντίθεση Αντίχειρα

Κάμψη - Έκταση Δακτύλων (π.χ. Αντίχειρα)

Ασκήσεις Κάμψης - ΄Εκτασης Δακτύλων (συνολικά)

Ασκήσεις και με τα δύο χέρια (ή δύο παίκτες)