Θεραπεία

Το λογισμικό περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια τα οποία προσφέρουν μια διαδραστική μορφή αποκατάστασης κατά την οποία ο ασθενής εκτελεί μια σειρά από θεραπευτικές ασκήσεις σύμφωνα με τα οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα του κάθε παιχνιδιού, ενώ ο ψυχαγωγικός τους χαρακτήρας διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον και ενθαρρύνει τη συνεχή συμμετοχή του ασθενή.

Ειδικά παιχνίδια στο HandTutor

Η αποκατάσταση μέσω HandTutor βασίζεται στην εκμάθηση και συντονισμό των λεπτών κινήσεων του άνω άκρου που επιτυγχάνονται μέσα από την εκτέλεση ενεργητικών κινήσεων σύμφωνα με τους στόχους που θέτει κάθε παιχνίδι και την παράλληλη απεικόνιση της προσπάθειας του ασθενή στον υπολογιστή. Μέσω αυτής της οπτικής πληροφορίας (ανάδρασης), ο ασθενής είναι ενήμερος για το αποτέλεσμα της προσπάθειας του με αποτέλεσμα η επιβράβευση των επιτυχών προσπαθειών να εκπαιδεύει τις κινήσεις του χεριού του (πλαστικότητα εγκεφάλου). Το θεραπευτικό πρόγραμμα των παιχνιδιών στηρίζεται σε βασικές αρχές της φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας, ενώ ο θεραπευτής μπορεί να ρυθμίσει ένα πλήθος παραμέτρων ώστε να εξατομικεύσει τις ασκήσεις και να προσαρμόσει το επίπεδο της κινητικής ή γνωσιακής δυσκολίας ανάλογα με την πρόοδο του ασθενή.

Συνολικά 10 παιχνίδια είναι διαθέσιμα καθένα από τα οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση διαφορετικών παραμέτρων της κινητικής διαταραχής, όπως είναι το εύρος, ταχύτητα και ακρίβεια κίνησης, ο οπτικο-κινητικός συντονισμός, ιδιοδεκτικότητα, γνωστικές λειτουργίες, κτλ. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να προσδιορίσει το επιθυμητό μέγιστο εύρος κίνησης και να ορίσει τα δάκτυλα ή τον καρπό που θα συμμετέχουν σε κάθε παιχνίδι ή να ορίσει συνδυαστικές κινήσεις δακτύλων και καρπού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα παιχνίδια απαιτούν δύο παίκτες οπότε ο ασθενής είτε παίζει ενάντια στον υπολογιστή ή φοράει ένα δεύτερο γάντι στο αντίθετο χέρι του ή ακόμη μπορεί να παίξει ενάντια στον θεραπευτή ή σε δεύτερο ασθενή.

Καθένα από τα 10 συνολικά ειδικά παιχνίδια στο HandTutor επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινητικών και γνωστικών παραμέτρων.  Αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνουν:

 • Εύρος κίνησης
 • Ταχύτητα
 • Ακρίβεια
 • Αντοχή
 • Αγνωσία
 • Γνωστικά
 • Συντονισμός
 • Αντίθεση αντίχειρα-δείκτη

Παιχνίδι "Track a Target"

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το θεραπευτικό παιχνίδι "Track a Target" όπου ο ασκούμενος πρέπει με τις κινήσεις των δακτύλων του (κάμψη - έκταση) να κρατήσει την μπάλα εντός της τροχιάς. Οι παράμετροι της τροχίας (ταχύτητα, πάχος, χρόνος έκτασης και κάμψης, κτλ.) μπορούν να καθορισθούν από το θεραπευτή. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί το βασικότερο παιχνίδι που εφαρμόζεται κυρίως στα αρχικά στάδια της αποκατάστασης.

 

 

Άλλα παιχνίδια

 • Catch the ball
 • Racing
 • Volley Ball
 • Snow Ball
 • Sky Defender
 • Bubbles - 3D
 • Asteroid Attack

Δείτε σύντομο βίντεο με όλα τα θεραπευτικά παιχνίδια.