Το Σύστημα

To HandTutor είναι ένα καινοτόμο σύστημα αποκατάστασης άνω άκρων που στοχεύει στην αντιμετώπιση και αξιολόγηση κινητικών διαταραχών.

Το Handtutor αποτελείται από γάντι με αισθητήρες το οποίο μέσω κατάλληλου λογισμικού αλληλεπιδρά με υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας το διαδραστικό γάντι, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει με τα δάκτυλα ή/και τον καρπό του μια σειρά ασκήσεων, με τη μορφή παιχνιδιών, σε υπολογιστή. Παράλληλα, το λογισμικό επιτρέπει στο θεραπευτή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξέλιξη της αποκατάστασης του ασθενούς.

Το Γάντι

Το γάντι είναι φτιαγμένο από ελαστικό υλικό (μίξη neoprene και spandex) ώστε να εφαρμόζει σωστά και ανατομικά πάνω στο χέρι. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να φοριέται εύκολα και γρήγορα ακόμη και σε χέρια με αδυναμία έκτασης ή με παραμόρφωση.

Το γάντι διατίθεται σε 5 μεγέθη (το νούμερο 1 αντιστοιχεί σε παιδία από 5 ετών) και απαιτείται διαφορετικό για το αριστερό και δεξί χέρι. Η σωστή εφαρμογή του γαντιού σε κάθε χέρι είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστούν ακριβείς και επαναλήψιμες μετρήσεις κίνησης.

Το γάντι φέρει οπτικο-ηλεκτρονικούς αισθητήρες κίνησης και μετατόπισης σε κάθε δάκτυλο και τον καρπό και συνδέεται σε υπολογιστή μέσω θύρας USB. Οι αισθητήρες καταγράφουν το λειτουργικό εύρος κίνησης, δηλ. τη μεταβολή του μήκους της τροχιάς των ακροδακτύλων κατά την κάμψη - έκταση.

Για την εύρεση του μεγέθους που αντιστοιχεί στις διαστάσεις της άκρας χείρας, ανατρέξτε στον οδηγό που βρίσκεται στην ενότητα "Downloads" 

Το Λογισμικό

Το λογισμικό ονομάζεται MediTutor και περιλαμβάνει δοκιμασίες αξιολόγησης, ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιών, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασθενών για τη δημιουργία αναφορών, την αρχειοθέτηση των δεδομένων και την αναπαράσταση με γραφήματα της επίδοσης κάθε ασθενούς.

Το λογισμικό MediTutor διαχειρίζεται επίσης και τους νάρθηκες ArmTutor για ώμο-αγκώνα και LegTutor για γόνατο-ισχίο καθώς και τον αισθητήρα 3DTutor που μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα μέλη του σώματος.