Παρακολουθήστε το εξαιρετικό video για τη συνεισφορά των συστημάτων Λειτουργικής Επανεκπαίδευσης της MediTouch Rehabilitation Specialists στην αποκατάσταση ΑΕΕ.

 

Το παρακάτω video παρουσιάζει συνοπτικά, ορισμένα από τα θεραπευτικά παιχνίδια του HandTutor.

 

Παρακολουθείστε εισαγωγικό βίντεο όπου παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας στις οποίες στηρίζεται το HandTutor