Το λογισμικό περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια τα οποία προσφέρουν μια διαδραστική μορφή αποκατάστασης κατά την οποία ο ασθενής εκτελεί μια σειρά από θεραπευτικές ασκήσεις σύμφωνα με τα οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα του κάθε παιχνιδιού, ενώ ο ψυχαγωγικός τους χαρακτήρας διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον και ενθαρρύνει τη συνεχή συμμετοχή του ασθενή.

Παιχνίδια

Η αποκατάσταση μέσω HandTutor βασίζεται στην εκμάθηση και συντονισμό των λεπτών κινήσεων του άνω άκρου που επιτυγχάνονται μέσα από την εκτέλεση ενεργητικών κινήσεων σύμφωνα με τους στόχους που θέτει κάθε παιχνίδι και την παράλληλη απεικόνιση της προσπάθειας του ασθενή στον υπολογιστή (βιοανάδραση - biofeeback).

Συνολικά 10 παιχνίδια είναι διαθέσιμα καθένα από τα οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση διαφορετικών παραμέτρων της κινητικής διαταραχής, όπως είναι το εύρος, ταχύτητα και ακρίβεια κίνησης, ο οπτικο-κινητικός συντονισμός, ιδιοδεκτικότητα, γνωστικές λειτουργίες, κτλ. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να προσδιορίσει το επιθυμητό μέγιστο εύρος κίνησης και να ορίσει τα δάκτυλα ή τον καρπό που θα συμμετέχουν σε κάθε παιχνίδι ή να ορίσει συνδυαστικές κινήσεις δακτύλων και καρπού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα παιχνίδια απαιτούν δύο παίκτες οπότε ο ασθενής είτε παίζει ενάντια στον υπολογιστή ή φοράει ένα δεύτερο γάντι στο αντίθετο χέρι του ή ακόμη μπορεί να παίξει ενάντια στον θεραπευτή ή σε δεύτερο ασθενή.

Track a Target

Στιγμιότυπο από δραστηριότητα όπου ο ασθενής πρέπει με τις κινήσεις των δακτύλων του (κάμψη - έκταση) να κρατήσει την μπάλα εντός της τροχιάς. Οι παράμετροι της τροχίας (ταχύτητα, πάχος, χρόνος ανόδου και καθόδου, κτλ.) μπορούν να καθορισθούν από το θεραπευτή.

Racing

Στιγμιότυπο από παιχνίδι που απαιτεί ο ασθενής μέσω του ειδικού γαντιού να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο. Διάφορες παράμετροι όπως το πλάτος του δρόμου, η ταχύτητα οδήγησης, η συχνότητα και κλίση των στροφών, η διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και τα ποια δάκτυλα (ή ο καρπός) θα συμμετέχουν ορίζονται αυτόματα ή καθορίζονται από το θεραπευτή.

Άλλα παιχνίδια