Στο σπίτι μου

Το HandTutor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατ' οίκον εξάσκηση δεδομένου ότι ο θεραπευτής σας θα σας έχει καταρτίσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει ποιές ασκήσεις και με τί συχνότητα θα ακολουθείτε και από ποιό επίπεδο κινητικής και γνωστικής δυσκολίας πρέπει να ξεκινάτε. Περιοδικά, ο θεραπευτής αφού αξιολογήσει την κινητική σας αποκατάσταση, θα πρέπει να επαναπροσδιορίζει τις κινητικές και γνωστικές παραμέτρους της κάθε άσκησης.

Στο θεραπευτή μου

Η εκπαίδευση μέσω HandTutor λειτουργεί συνεπικουρικά με τα προγράμματα αποκατάστασης που παρέχει ο θεραπευτής σας για μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κινητικών προβλημάτων σας. Εάν ενδιαφέρεστε να ακολουθήσετε την εκπαίδευση HandTutor, πρέπει να ρωτήσετε το θεραπευτή σας. Αν ο θεραπευτής σας χρησιμοποιεί ήδη το HandTutor στα πλαίσια των θεραπευτικών υπηρεσιών που προσφέρει, θα αξιολογήσει ο ίδιος εάν θα το ενσωματώσει στο πρόγραμμα αποκατάστασης σας, καθώς επίσης και αν ενδείκνυται για παράλληλη κατ' οίκον χρήση. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει το σύστημα HandTutor, μπορούμε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί του και να τον ενημερώσουμε.

Εάν είστε θεραπευτής, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα "Για το Θεραπευτή" για περισσότερες πληροφορίες.