Αποκατάσταση κάτω άκρων

Σύστημα αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινητικών διαταραχών γόνατος και ισχίου με χρήση διαδραστικού νάρθηκα και ειδικου λογισμικού εικονικής βιοανάδρασης!

Το Σύστημα

Το σύστημα LegTutor προσφέρει μια στοχευμένη και πλήρως εξατομικεύσιμη προσέγγιση στην αποκατάσταση των κάτω άκρων με τη χρήση έξυπνων συσκευών και ειδικού λογισμικού θεραπείας και αξιολόγησης. Αποτελείται από όρθωση που φέρει αισθητήρες καταγραφής κάμψης-έκτασης γόνατος και τρισδιάστατης κίνησης του μηρού (κάμψη-έκταση, απαγωγή-προσαγωγή και έσω-έξω στροφή ισχίου) ο οποίος μέσω του λογισμικού αλληλεπιδρά με υπολογιστή.

Εφαρμόζοντας την ειδική όρθωση, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει με το γόνατο ή/και το ισχίο μια σειρά θεραπευτικών ασκήσεων που παρουσιάζονται με τη μορφή παιχνιδιών. Παράλληλα, το λογισμικό επιτρέπει στο θεραπευτή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξέλιξη της αποκατάστασης του ασθενούς μέσω δοκιμασιών αξιολόγησης που διαθέτει.

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα LegTutor >>

Εφαρμογές

Με το σύστημα LegTutor μπορούν να εκτελεσθούν ασκήσεις ελαστικότητας, ισορροπίας και ενδυνάμωσης των κάτω άκρων. Μπορεί να συνδυαστεί με ελαστικούς ιμάντες, μπάλες, βάρη, κ.α. όργανα που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην φυσικοθεραπεία για τα κάτω άκρα.

Ενδείκνυται τόσο στην ορθοπαιδική όσο και την νευρολογική αποκατάσταση παρέχοντας μία σειρά από ασκήσεις που επικεντρώνονται στο εύρος κίνησης, την ταχύτητα αντίδρασης, τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, την ιδιοδεκτικότητα, γνωστική δυσκολία, κτλ..

Μάθετε περισσότερα για τις ενδείξεις του LegTutor >>

Πλεονεκτήματα

Το LegTutor βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες καταγραφής και ανάλυσης 3D κίνησης και στην ευρέως αποδεκτή κλινική μέθοδο της βιοανάδρασης (biofeedback)! Οι ασκήσεις του είναι σχεδιασμένες από ειδικούς στην αποκατάσταση ώστε η θεραπεία να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική, ενώ η αναπαράσταση τους σε εικονικό περιβάλλον παρέχει στον ασθενή πληροφορία τόσο με τον τρόπο εκτέλεσης όσο και με το αποτέλεσμα της προσπάθειας.  Παράλληλα, είναι διασκεδαστικό και δίνει κίνητρο!

Επιπρόσθετα, η  δυνατότητα αξιολόγησης μέσα από κατάλληλες δοκιμασίες και η λειτουργικότητα του λογισμικού το καθιστούν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο. Τα πλεονεκτήματα του LegTutor περιλαμβάνουν :

  • Αναλυτική καταγραφή 3Δ κινήσεων
  • Εξατομικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις
  • Επαυξημένη βιοανάδραση
  • Κίνητρο για προσπάθεια
  • Εύκολα συνδυάσιμο με όργανα φυσικοθεραπείας
  • Ποσοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση
  • Άριστη σχέση απόδοσης/κόστους

μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα >>