Ενδείξεις

Το RehaMove ενδείκνυται σε κινητικές διαταραχές άνω και κάτω άκρων όπως: 

 • Κακώσεις νωτιαίου μυελού
 • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
 • Εγκεφαλικές κακώσεις
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Σε άτομα με άλλες κινητικές διαταραχές

Το σύστημα είναι εφαρμόσιμο σε άτομα χωρίς βλάβες του κατώτερου κινητικού νευρώνα και σε όσους αποκρίνονται στην ηλεκτρική διέγερση.

Αντενδείξεις

Απόλυτες αντενδείξεις χρήσης FES

 • Ασθενείς με καρδιακό βηματοδότη
 • Έγκυες 
 • Μη πωρωμένο οστικό κάταγμα στο υπό άσκηση άκρο
 • Βλάβες στροφικού πετάλου

Σχετικές αντενδείξεις:

 • Σοβαρή σπαστικότητα
 • Περιορισμένο εύρος κίνησης, έκτοπες οστεοποιήσεις
 • Σοβαρή οστεοπόρωση (προτείνεται οστική πυκνομετρία για > 5 χρόνια μετά τον τραυματισμό)
 • Δυσαισθησία
 • Βλάβες στο δέρμα και ανοικτές πληγές στην περιοχή διέγερσης
 • Μεταλλικά εμφυτεύματα στην υπό διέγερση περιοχή

Άλλες καταστάσεις που πρέπει να εκτιμώνται κατά περίσταση:

 • Κάθε εμφυτεύσιμη συσκευή
 • Καρδιολογικά προβλήματα
 • Επιληψία
 • Φλεγμονές
 • ...