Η ενεργητική άσκηση που προκαλείται από το RehaMove έχει πολλαπλά σημαντικά οφέλη για τον ασθενή τόσο σε τοπικό όσο και συστηματικό επίπεδο. Mέσω του RehaMove επιτυγχάνεται:

 • Αύξηση μυϊκής μάζας και δύναμης
 • Διατήρηση ή βελτίωση εύρους κίνησης
 • Αύξηση οστικής πυκνότητας
 • Ενεργοποίηση μεταβολισμού
 • Βελτίωση καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας
 • Βελτίωση καρδιοαγγειακής λειτουργίας
 • Λειτουργία εντέρου και ουροδόχου κύστης
 • Μείωση σπαστικότητας των μυών
 • Αύξηση αιματικής ροής τοπικά
 • Βελτίωση ποιότητας δέρματος και μείωση κινδύνου πιεστικών ελκών
 • Βελτίωση στην απόκριση ινσουλίνης

Επιπρόσθετα οφέλη σε παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και σε ατελείς βλάβες αποτελούν:

 • Βελτίωση νευρομυϊκού συντονισμού
 • Υποστήριξη της επανεκπαίδευσης σύνθετων προτύπων κίνησης.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης συνδυασμού FES με ποδήλατο κινησιοθεραπείας έναντι παραδοσιακής κινησιοθεραπείας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Παραδοσιακή Κινησιοθεραπεία

Κινησιοθεραπεία με FES

Οι παραλυτικοί μύες ασκούνται σε παθητικό τρόπο

Η συμμετοχή των μυών είναι ενεργητική με ενεργοποίηση φυσιολογικών προτύπων

Ενεργοποίηση μικρού αριθμού μυών

Σημαντικά οφέλη στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα μέσω ενεργοποίησης κύριων μυϊκών ομάδων

Η καρδιοαναπνευστική άσκηση είναι περιορισμένη

Βελτίωση αερόβιας ικανότητας χωρίς καρδιοαναπνευστική επιβάρυνση

Μικρή φλεβική επιστροφή

Αυξημένη φλεβική επιστροφή

 

 

Δείτε μία σύνοψη σχετικά με τα ιατρικά οφέλη από τη χρήση του RehaMove σε άτομα με πλήρη ΚΝΜ - επιστημονική επισκόπηση