Ο Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός (Functional Electrical Stimulation - FES) είναι η εφαρμογή ασθενών διαδερμικών ρευμάτων με σκοπό την πρόκληση μυϊκής σύσπασης και την ενεργοποίηση του σκελετικού συστήματος για την εκτέλεση λειτουργικής κίνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ενεργητική άσκηση χωρίς να προϋποτίθεται η εκούσια κίνηση των μελών του σώματος. To FES έχει πολλαπλές εφαρμογές στη βάδιση, στη σύλληψη αντικειμένων, στην κινησιοθεραπεία με στατικό ποδήλατο (RehaMove), καθώς και σε ελεύθερη ποδηλασία με τρίκυκλο ανακεκλιμένο ποδήλατο (RehaBike). Το FES διαφέρει από τη μέθοδο Διαδερμικής Ηλεκτρικής Θεραπευτικής Διέγερσης (TENS) τόσο ως προς τη συχνότητα και ένταση της διέγερσης όσο και ως προς το σκοπό, ο οποίος στη μέθοδο TENS είναι η ανακούφιση από τον πόνο.

Στο RehaMove, αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια τοποθετούνται επιδερμικά πάνω από την επιφάνεια των μυών που συμμετέχουν στην κίνηση. Βραχέα ρεύματα προκαλούν διέγερση των περιφερικών νεύρων τα οποία νευρώνουν τους εν λόγω μύες. Κάθε νεύρο έχει ένα κατώφλι ενεργοποίησης πάνω από το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα δυναμικό ενέργειας το οποίο θα προκαλέσει τη σύσπαση της αντίστοιχης μυϊκής ομάδας.

Τα ηλεκτρόδια συνδέονται σε ένα διεγέρτη (RehaStim) ο οποίος και δημιουργεί τους βραχείς ηλεκτρικούς παλμούς διέγερσης. Το ύψος της διέγερσης μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να προκαλέσει την επιθυμητή μυϊκή σύσπαση. Στο RehaBike, ο διεγέρτης RehaStim ενσωματώνει κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου (closed-loop controller) έτσι ώστε η διέγερση να είναι πάντα συγχρονισμένη με την κίνηση του ποδηλάτου. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας το διεγέρτη με το ποδήλατο ώστε να λαμβάνεται συνεχώς πληροφορία (ανάδραση) σχετικά με την ταχύτητα και τον κύκλο κίνησης του ποδηλάτου. Στη συνέχεια, οι αλγόριθμοι υπολογίζουν το χρονικό σημείο στο οποίο κάθε μυς πρέπει να διεγερθεί και δημιουργούν την κατάλληλη συγχρονισμένη διέγερση ώστε να επιτευχθεί μια ομαλή κίνηση.

H συγχρονισμένη διέγερση πολλαπλών μυϊκών ομάδων, είτε στο RehaMove ή στο RehaBike, είναι εφικτή μόνο με το διεγέρτη/ελεγκτή RehaStim, καθώς είναι ο μόνος που διαθέτει μηχανισμούς λήψης ανάδρασης (θέσης και ταχύτητας) και κατάλληλους αλγορίθμους ελέγχου για τον παράλληλο έλεγχο και διέγερση μέχρι και 8 μυών! Σε αντίθεση, οι παραδοσιακοί ηλεκτροδιεγέρτες λειτουργούν με προκαθορισμένες ρυθμίσεις σε λειτουργία ανοικτού βρόγχου και συνήθως μπορούν να διεγείρουν μέχρι 4 μύες.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι διάφοροι μύες και η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων για ασκήσεις άνω και κάτω άκρων.