Δημοσιεύσεις και Μελέτες

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 82 ερευνητικές εργασίες και μελέτες οι οποίες τεκμηριώνουν τις δυνατότητες, τη δράση και την ασφάλεια του συστήματος INDIBA®. Οι μελέτες έχουν ΟΛΕΣ πραγματοποιηθεί με τις συσκευές της κατασκευάστριας εταιρείας INDIBA. Πιο συγκεκριμένα:

 • 155 Βιβλιογραφικές Ετεροαναφορές
 • 96 Δημοσιευμένες Επιστημονικές εργασίες
 • 70 Κλινικές δοκιμές (ολοκληρωμένες)
 • 9 κεφάλαια σε επιστημονικά συγγράμματα
 • 14 Κλινικές δοκιμές υπό σχεδιασμό ή σε εξέλιξη
 • 5 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές
 • 1 διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη
 • 3 πτυχιακές εργασίες
 • 2 μεταπτυχιακές εργασίες

Η επιστημονική και κλινική βιβλιογραφία σχετικά με την τεχνολογία INDIBA® activ κατέδειξε ότι:

 • Ενεργοποιεί τον κυτταρικό μεταβολισμό σε χονδροκύτταρα και βλαστοκύτταρα [3,4,5,6] (ακόμη και σε άθερμη ισχύ)
 • Μπορεί να βελτιώσει χρόνιες παθήσεις [1,4]
 • Ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και έχει δράση για αρκετές ώρες μετά το τέλος της θεραπείας [7,8,9]
 • Επιταχύνει την αποκατάσταση [1]
 • Βοηθά στη μείωση του πόνου από την πρώτη συνεδρία
 • Είναι ασφαλές στη χρήση [6].

Ενδεικτική πρόσφατη βιβλιογραφία της θεραπείας NDIBA activ: 

 1. Treatment using 448kHz capacitive resistive monopolar radiofrequency improves pain and function in patients with osteoarthritis of the knee joint: a randomised controlled trial. Kumaran B1Watson T2. Physiotherapy. 2019 Mar;105(1):98-107. doi: 10.1016/j.physio.2018.07.004. Epub 2018 Jul 26.
 2. Effect of Capacitive and Resistive electric transfer on haemoglobin saturation and tissue temperature. Tashiro Y1Hasegawa S1Yokota Y1Nishiguchi S2Fukutani N1Shirooka H1Tasaka S1Matsushita T1Matsubara K1Nakayama Y1Sonoda T1Tsuboyama T1Aoyama T1. Int J Hyperthermia. 2017 Sep;33(6):696-702. doi: 10.1080/02656736.2017.1289252. Epub 2017 Feb 19.
 3. Electric stimulation at 448 kHz promotes proliferation of human mesenchymal stem cells. Hernández-Bule ML1Paíno CLTrillo MÁÚbeda A. Cell Physiol Biochem. 2014;34(5):1741-55. doi: 10.1159/000366375. Epub 2014 Nov 12.
 4. Chondrogenic Differentiation of Adipose-Derived Stem Cells by Radiofrequency Electric Stimulation. María Luisa Hernández-Bule1*María Ángeles Trillo1María Ángeles Martínez-García2Carlos Abilahoud3 and Alejandro Úbeda1 J Stem Cell Res Ther 2017, Vol 7(12): 407, DOI: 10.4172/2157-7633.1000407
 5. Antiadipogenic effects of subthermal electric stimulation at 448 kHz on differentiating human mesenchymal stem cells. Hernández-Bule ML1Martínez-Botas J2Trillo MÁ1Paíno CL3Úbeda A1. Mol Med Rep. 2016 May;13(5):3895-903. doi: 10.3892/mmr.2016.5032. Epub 2016 Mar 21.
 6. Molecular mechanisms underlying antiproliferative and differentiating responses of hepatocarcinoma cells to subthermal electric stimulation. Hernández-Bule ML1Trillo MÁ1Úbeda A1. PLoS One. 2014 Jan 8;9(1):e84636. doi: 10.1371/journal.pone.0084636. eCollection 2014.
 7. Skin thermophysiological effects of 448 kHz capacitive resistive monopolar radiofrequency in healthy adults: A randomised crossover study and comparison with pulsed shortwave therapy. Kumaran B1Watson T1. Electromagn Biol Med. 2018;37(1):1-12. doi: 10.1080/15368378.2017.1422260. Epub 2018 Jan
 8. Influence of electrodes on the 448 kHz electric currents created by radiofrequency: A finite element study. Spottorno J1Gonzalez de Vega C2Buenaventura M2Hernando A1. Electromagn Biol Med. 2017;36(3):306-314. doi: 10.1080/15368378.2017.1354015. Epub 2017 Jul 31.
 9. Thermal build-up, decay and retention responses to local therapeutic application of 448 kHz capacitive resistive monopolar radiofrequency: A prospective randomised crossover study in healthy adults. Kumaran B1Watson T1. Int J Hyperthermia. 2015;31(8):883-95. doi: 10.3109/02656736.2015.1092172. Epub 2015 Nov 2.
 10. INDIBA activ radiofrequency treatment at 448 kHz and INDIBA Fascia soft-tissue treatment procedures can induce significant thermal skin adaptations that remains for a prolonged period. Konstantinos Fousekis, Konstantinos Mylonas, Pavlos Angelopoulos, Evdokia Bilis, Panagiotis Gkrilias, Maria Tsekoura and Elias Tsepis. 6th International Conference & Exhibition on Physiotherapy & Physical Rehabilitation.