Δημοσιεύσεις και Μελέτες

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί 82 ερευνητικές εργασίες και μελέτες οι οποίες τεκμηριώνουν τις δυνατότητες, τη δράση και την ασφάλεια του συστήματος INDIBA®. Οι μελέτες έχουν ΟΛΕΣ πραγματοποιηθεί με τις συσκευές της κατασκευάστριας εταιρείας INDIBA. Πιο συγκεκριμένα:

 • 155 Βιβλιογραφικές Ετεροαναφορές
 • 96 Δημοσιευμένες Επιστημονικές εργασίες
 • 70 Κλινικές δοκιμές (ολοκληρωμένες)
 • 9 κεφάλαια σε επιστημονικά συγγράμματα
 • 14 Κλινικές δοκιμές υπό σχεδιασμό ή σε εξέλιξη
 • 5 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές
 • 1 διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη
 • 3 πτυχιακές εργασίες
 • 2 μεταπτυχιακές εργασίες

Η επιστημονική και κλινική βιβλιογραφία σχετικά με την τεχνολογία INDIBA® activ ProRecovery κατέδειξε ότι:

 • Επιταχύνει την αποκατάσταση
 • Μπορεί να βελτιώσει χρόνιες παθήσεις
 • Βοηθά στη μείωση του πόνου από την πρώτη συνεδρία
 • Συμβάλλει στην αποκατάσταση μαλακών και σκληρών ιστών
 • Είναι ασφαλές στη χρήση

Βρείτε την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που συνοδεύει τη θεραπεία NDIBA activ στην ελληνική έκδοση της διεθνούς ιστοσελίδας του προϊόντος.